Báo Điện tử VTC News

8 thanh niên xăm trổ bảo kê gặt lúa, đánh chủ máy gặt gãy xương sườn

(VTC News) - Tình trạng xã hội đen bảo kê cho máy gặt của địa phương, ngăn cản các máy gặt ở nơi khác đến làm thuê đang là vấn đề nóng tại thị trấn Lương Bằng huyện Kim Động tỉnh Hưng Yên.

Hữu Dánh

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO