• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

8 môn học kỳ lạ nhất thế giới

Nghệ thuật đi bộ - ĐH Centre, Anh. Sinh viên sẽ được nhận giấy chứng nhận cho việc đi bộ tới trường.

Nghệ thuật đi bộ - ĐH Centre, Anh. Sinh viên sẽ được nhận giấy chứng nhận cho việc đi bộ tới trường.

Tán chuyện – ĐH Cornell, Mỹ. Môn học này tập trung vào công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hơn là những tạp chí lá cải National Enquirer.

Tán chuyện – ĐH Cornell, Mỹ. Môn học này tập trung vào công trình nghiên cứu của các nhà khoa học hơn là những tạp chí lá cải National Enquirer.

Trèo cây – ĐH Cornell, Mỹ. Đây là môn học theo kiểu ngoại khóa kéo dài 10 ngày.

Trèo cây – ĐH Cornell, Mỹ. Đây là môn học theo kiểu ngoại khóa kéo dài 10 ngày.

Vật thể lạ trong xã hội Mỹ - ĐH Temple, Mỹ. Môn học này phân tích phản ứng của xã hội Mỹ với vật thể lạ và người ngoài hành tinh.

Vật thể lạ trong xã hội Mỹ - ĐH Temple, Mỹ. Môn học này phân tích phản ứng của xã hội Mỹ với vật thể lạ và người ngoài hành tinh.

Sự hấp dẫn của nam diễn viên Tupac Shakur – ĐH Washington, Mỹ.

Sự hấp dẫn của nam diễn viên Tupac Shakur – ĐH Washington, Mỹ.

Làm đồ nội thất – Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Làm đồ nội thất – Viện Công nghệ Massachusetts, Mỹ.

Sống tốt với 1 đô la/ngày – ĐH Alfred, Mỹ

Sống tốt với 1 đô la/ngày – ĐH Alfred, Mỹ

Cách chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp – ĐH Oberlin, Nhật Bản.

Cách chiến thắng một cuộc thi sắc đẹp – ĐH Oberlin, Nhật Bản.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất