• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

8 mẫu xe hơi giá vừa phải được nhà giàu Mỹ chuộng nhất

8. Toyota Camry:  Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung với mức giá trung bình 24.237 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 243.816 xe

8. Toyota Camry: Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung với mức giá trung bình 24.237 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 243.816 xe

7. Honda Accord: Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung, mức giá trung bình 23.168 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 183.817 xe

7. Honda Accord: Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung, mức giá trung bình 23.168 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 183.817 xe

6. Honda CR-V: Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung, mức giá trung bình 30.197 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 167.236 xe

6. Honda CR-V: Đây là mẫu xe thuộc dòng hạng trung, mức giá trung bình 30.197 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 167.236 xe

5. Volkwagen Jetta: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 25.290 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 96.832 xe

5. Volkwagen Jetta: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 25.290 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 96.832 xe

4. Toyota Prius: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 29.762 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 143.297 xe.

4. Toyota Prius: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 29.762 USD. Tổng số xe đã bán trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 143.297 xe.

3. Lexus RX: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe SUV, mức giá trung bình 38.561 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 451.374 xe

3. Lexus RX: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe SUV, mức giá trung bình 38.561 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 451.374 xe

2. Mercedes C-Class: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe hạng trung, mức giá trung bình 34.064 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 43.349 xe

2. Mercedes C-Class: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe hạng trung, mức giá trung bình 34.064 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 43.349 xe

1. BMW 328: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 35.146 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 54.415 xe.

1. BMW 328: Đây là mẫu xe thuộc dòng xe nhỏ, mức giá trung bình 35.146 USD. Tổng số xe đã bán được trong năm 2012 tính đến thời điểm hiện tại 54.415 xe.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất