Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

7 trường ĐH phía Nam công bố gần 17.000 chỉ tiêu

(VTC News)- Năm 2011, dự kiến các trường ĐH lớn của khu vực phía Nam như ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH KHXH&NV, ĐH Ngân hàng TP.HCM… dự định tuyển hàng chục nghìn chỉ tiêu.

 

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: Năm 2011, trường dự kiến tuyển 10.000 chỉ tiêu, trong đó có 5.000 chỉ tiêu bậc ĐH và 5.000 chỉ tiêu bậc CĐ.

 

Trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TPHCM): thông báo tuyển 2.800 chỉ tiêu hệ ĐH năm 2011:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (QSX)

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu:

2800

12 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, TP. HCM;

ĐT: (08)38221909, 3.8293828

Website:https://hcmussh.edu.vn/

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

- Văn học và Ngôn ngữ

601

C,D1

200

- Báo chí và Truyền thông

603

C,D1

130

- Lịch sử

604

C,D1

170

- Nhân học

606

C,D1

60

- Triết học

607

A,C,D1

120

- Địa lí

608

A,B,C,D1

130

- Xã hội học

609

A,C,D1

180

- Thư viện thông tin

610

A,C,D1

120

- Đông phương học

611

D1

140

- Giáo dục

612

C,D1

120

- Lưu trữ học

613

C,D1

60

- Văn hóa học

614

C,D1

70

- Công tác xã hội

615

C,D1

70

- Tâm lí học

616

B,C,D1

70

- Đô thị học

617

A,D1

70

- Du lịch

618

C,D1

90

- Nhật Bản học

619

D1,6

90

- Hàn Quốc học

620

D1

90

- Ngữ văn Anh

701

D1

270

- Song ngữ Nga - Anh

702

D1,2

70

- Ngữ văn Pháp

703

D1,3

90

- Ngữ văn Trung Quốc

704

D1,4

130

- Ngữ văn Đức

705

D1,5

50

- Quan hệ Quốc tế

706

D1

160

- Ngữ Văn Tây Ban Nha

707

D1,3,5

50

 

 

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM: Năm 2011, trường dự kiến tuyển 2.840 chỉ tiêu, trong đó 2.300 chỉ tiêu bậc ĐH và 540 chỉ tiêu  bậc CĐ:

 

Ngành

Mã ngành

Khối

Chỉ tiêu

 

 

 

2.840

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

2.300

- Tài chính - Ngân hàng

401

A

1.200

- Quản trị Kinh doanh

402

A

350

- Kế toán - Kiểm toán

403

A

500

- Hệ thống thông tin kinh tế

405

A

100

- Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh th­ương mại)

751

D1

150

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

 

- Tài chính Ngân hàng

C65

A

540

 

 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông cơ sở tại TP.HCM: Năm 2011, Học viện dự kiến tuyển mới 850 sinh viên đại học hệ chính quy.

 

Hệ

Ngành học

Mã trường

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu 2011

Đại học chính quy

1. Điện tử -Viễn thông

BVS-101

A

180

2. Kỹ thuật Điện – Điện tử (có 02 chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử máy tính; Xử lý tín hiệu và Truyền thông ).

BVS-102

A

70

3. Công nghệ thông tin (có 05 chuyên ngành: Kỹ thuật máy tính; Mạng máy tính và Truyền thông; Khoa học máy tính; Hệ thống thông tin; Công nghệ phần mềm).

BVS-104

A

200

4. Quản trị kinh doanh (có 05 chuyên ngành: QTKD Bưu chính viễn thông; quản trị nguồn nhân lực; Quản trị Marketing; Thương mại điện tử; Kinh doanh quốc tế)

BVS-401

A, D1

130

5. Kế toán

BVS-402

A, D1

70

Cao đẳng

1. Điện tử - Viễn thông

BVS-C65

A

50

2. Công nghệ thông tin

BVS-C66

A

50

3. Quản trị kinh doanh

BVS-C67

A, D1

50

4. Kế toán

BVS-C68

A, D1

50

 

 Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG T.HCM): Năm 2011, trường dự kiến tuyển 660 chỉ tiêu, cụ thể:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã trường:

QSC

Ngành thi

Khối thi

Chỉ tiêu

660

Km 20 xa lộ Hà Nội, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM

ĐT: (08)37252002

Website: https://uit.edu.vn/

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 

- Khoa học máy tính

 

141

A

120

- Kĩ thuật máy tính

 

142

A

120

- Kĩ thuật phần mềm

 

143

A

150

- Hệ thống thông tin

 

144

A

120

- Mạng máy tính và truyền thông

 

145

A

150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ĐHKinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM): Năm 2011, trường dự kiến tuyển 1.660 chỉ tiêu:

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ-LUẬT

Mã trường QSK

 Mã ngành

 Khối thi

Chỉ tiêu

Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. HCM

ĐT: (08) 37244555 (Ext: 6311), Fax : 08. 37244501.

Website:https://uel.edu.vn

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

 

 1.660

- Kinh tế học

 

401

A,D1

100

- Kinh tế đối ngoại

 

402

A,D1

240

- Kinh tế và quản lí công

 

403

A,D1

100

- Tài chính - ngân hàng

 

404

A,D1

240

- Kế toán - kiểm toán

 

405

A,D1

240

- Hệ thống tin quản lí

 

406

A

100

- Quản trị kinh doanh

 

407

A,D1

240

- Luật kinh doanh

 

501

A,D1

100

- Luật thương mại quốc tế

 

502

A,D1

100

- Luật dân sự

 

503

A,D1

100

- Luật tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

 

504

A,D1

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TPHCM): Năm nay trường tuyển 800 chỉ tiêu. Cụ thể như sau:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Mã trường:

QSQ

Mã ngành

 

Chỉ tiêu

800

Khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM; ĐT: (08)37244270-3228

Website: https://hcmiu.edu.vn/

 

 

 

 

Các ngành đào tạo đại học do ĐHQT cấp bằng:

 

 

 

800

- Công nghệ thông tin

 

106

A

70

- Khoa học máy tính

 

141

A

20

- Quản trị kinh doanh

 

407

A,D1

250

- Công nghệ sinh học

 

312

A,B,D1

110

- Điện tử viễn thông

 

105

A

60

- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp

 

127

A,D1

40

- Kĩ thuật y sinh

 

185

A,B

40

- Quản lý nguồn lợi thuỷ sản

 

351

A,B,D1

20

- Công nghệ thực phẩm

 

186

A,B,D1

40

- Tài chính - ngân hàng

 

404

A,D1

120

- Kĩ thuật Xây dựng

 

115

A

3

Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Nottingham:

 

 

 

150

- Công nghệ thông tin

 

152

A

30

- Quản trị kinh doanh

 

450

A,D1

60

- Công nghệ sinh học

 

153

A,B,D1

30

- Điện tử - viễn thông

 

154

A

30

2. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH West England (UK)

 

 

 

150

- Công nghệ thông tin

 

155

A

30

- Quản trị kinh doanh

 

451

A,D1

60

- Điện tử - viễn thông

 

156

A

30

- Công nghệ Sinh học

 

350

A,B,D1

30

3. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Auckland (AUT- New Zealand).

 

 

 

60

- Quản trị kinh doanh

 

452

A,D1

60

4. Chương trình liên kết cấp bằng của The University of Auckland (AoU) (New Zealand)

 

 

 

90

- Kỹ thuật Hệ thống máy tính

 

157

A

30

- Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông

 

158

A

30

- Kỹ thuật phần mềm

 

159

A

30

5. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH New South Wales (Australia).

 

 

 

120

- Quản trị kinh doanh

 

453

A,D1

60

- Điện tử viễn thông

 

161

A

30

- Khoa học máy tính

 

162

A

30

6. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH Rutgers, State University of New Jersey (USA).

 

 

 

90

- Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông

 

163

A

30

- Kĩ thuật máy tính

 

164

A

30

- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp

 

165

A

30

7. Chương trình liên kết cấp bằng của trường ĐH SUNY Binghamton (USA).

 

 

 

90

- Kĩ thuật máy tính

 

166

A

30

- Kĩ thuật hệ thống công nghiệp

 

168

A

30

- Kĩ thuật Điện tử - Viễn thông

 

169

A

30

8. Chương trình liên kết cấp bằng của Học viện Công nghệ Châu Á (AIT).

 

 

 

90

- Công nghệ thông tin & truyền thông

 

170

A

30

- Kĩ thuật Điện tử

 

180

A

30

- Cơ điện tử

 

181

A

30

9. Chương trình liên kết cấp bằng của Đại học Houston (USA).

 

 

 

20

- Quản trị kinh doanh

 

454

A,D1

20


Tin liên quan

» Hơn 12.000 chỉ tiêu vào ĐH Huế, ĐH Quảng Bình
» ĐH Đà Nẵng dự kiến tuyển 11.150 chỉ tiêu
» Khối quân sự giảm chỉ tiêu hệ không chính quy
» ĐH Ngoại thương HN dự kiến tuyển 3.400 chỉ tiêu
» 2.250 chỉ tiêu vào ĐH Hà Nội và ĐH Nguyễn Trãi

Khởi Nguyên – Lê Nết

Chủ đề:
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh