7 bộ tiêu chí đánh giá an toàn TP.HCM vừa ban hành áp dụng thế nào?

Tin tức 24h quaThứ Hai, 27/04/2020 14:17:00 +07:00
(VTC News) -

Ngày 27/4, UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành các Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với du lịch gồm 10 tiêu chí đánh giá tại cơ sở lưu trú du lịch, 10 tiêu chí đánh giá đối với hoạt động của doanh nghiệp lữ hành và 10 tiêu chí đánh giá đối với điểm tham quan du lịch. Trường hợp tiêu chí an toàn đạt 100%, đơn vị được hoạt động và phải đảm bảo duy trì được các điều kiện an toàn, dưới 50% thì không được hoạt động.  

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với giao thông vận tải gồm 10 tiêu chí. Trong đó, 6 tiêu chí bắt buộc và 4 tiêu chí bổ sung. Phương tiện được phép hoạt động khi đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí bắt buộc bị điểm 0, dưới 60% thì không được phép hoạt động.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn đối với dịch vụ ăn uống gồm 10 tiêu chí. Tiêu chí an toàn đạt từ 50% đến 100% và các tiêu chí đánh giá 5, 9 và 10 đều đạt hoặc có thực hiện thì được hoạt động, dưới 50% thì không được hoạt động.

7 bộ tiêu chí đánh giá an toàn TP.HCM vừa ban hành áp dụng thế nào? - 1

Cơ sở ăn uống nào có mức độ an toàn dưới 50% phải dừng hoạt động.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại chợ, siêu thị bao gồm 10 tiêu chí đánh giá an toàn, trong đó tiêu chí số 3 và tiêu chí số 4 là 2 tiêu chí bắt buộc. 10 tiêu chí đánh giá an toàn tại chợ truyền thống (có nhà lồng), trong đó tiêu chí số 1 và 2 là bắt buộc. 10 tiêu chí đánh giá an toàn tại siêu thị, trung tâm thương mại, trong đó tiêu chí số 3 và tiêu chí số 4 là 2 tiêu chí bắt buộc.

Tiêu chí an toàn đạt từ 80 điểm trở lên, đơn vị được hoạt động; dưới 50 điểm thì tạm dừng hoạt động và khắc phục ngay các tiêu chí theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại. Các tiêu chí bắt buộc không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động trở lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn tại trường học bao gồm 10 tiêu chí, áp dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông. Tiêu chí an toàn đạt từ 90% đến 100%, đơn vị được tổ chức hoạt động, dưới 30% thì không được hoạt động.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong lĩnh vực văn hóa, thể thao bao gồm 10 tiêu chí đánh giá đối với hoạt động bảo tàng, di tích, thư viện, phòng đọc sách và tổ chức tập luyện của các đơn vị hoạt động thể dục thế thao.

Tiêu chí an toàn đạt từ 80% trở lên và không có tiêu chí 0 điểm, đơn vị được phép hoạt động, dưới 50% thì đơn vị phải tạm ngưng hoạt động đồng thời khắc phục ngay theo hướng dẫn để được hoạt động trở lại.

Riêng đối với hoạt động tổ chức tập luyện, các tiêu chí không được 0 điểm. Trường hợp các tiêu chí này bị 0 điểm, đơn vị phải tạm dừng hoạt động và chỉ mở cửa hoạt động lại khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên.

Video: Các hàng quán đồng loạt đóng cửa để phòng, ngừa lây nhiễm COVID-19

Nhật Linh
Bình luận
vtc.vn