6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt lợi nhuận hơn 2.800 tỷ đồng

Trong 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 2.802 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch và bằng 148% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố báo cáo, kết quả sản xuất - kinh doanh 6 tháng năm 2016. Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí, xây lắp, bảo hiểm,…) là 58.718 tỷ đồng bằng 73,4% so với cùng kỳ. 

Theo doanh nghiệp này, doanh thu giảm do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân 6 năm 2015 là 53,29 usd/thùng, trong khi bình quân năm 6 tháng 2016 là 39,52 usd/thùng (bằng 74,16% giá dầu bình quân 6 tháng 2015).

Trong khi đó, trong 6 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Petrolimex đạt 2.802 tỷ đồng, đạt 70,6% kế hoạch và bằng 148% so với cùng kỳ.

6 thang dau nam, Petrolimex dat loi nhuan hon 2.800 ty dong hinh anh 1

 

Trong đó, lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu của toàn Tập đoàn là 1.597 tỷ đồng, tương đương 56,9% tổng lợi nhuận hợp nhất.

Sản lượng xuất bán nội địa và tái xuất 6 tháng 2016 đạt 4.678 ngàn m3, tấn, bằng 105% so với cùng kỳ năm 2015 (Riêng đối với dầu mazút đơn vị tính là: Tấn).

 Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 1.205 tỷ đồng, tương đương 43,1 % tổng lợi nhuận hợp nhất. Trong đó, lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 435 tỷ đồng; kinh doanh gas đạt 80 tỷ đồng; vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 256 tỷ đồng; nhiên liệu hàng không đạt 128 tỷ đồng; kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 93 tỷ đồng; lợi nhuận của 2 công ty nước ngoài đạt 77 tỷ đồng và lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, thiết kế, hạ tầng, kho… đạt 136 tỷ đồng.

Tổng số phải nộp ngân sách hợp nhất 6 tháng 2016 là 17.336 tỷ đồng, bằng 115,7% so với cùng kỳ năm 2015 (6 tháng năm 2015 là 14.990 tỷ đồng). Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 2016 là 2.292 tỷ đồng, trong đó Lợi nhuận của Tập đoàn trong lợi nhuận hợp nhất là 2.026 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu hợp nhất là 11,2%

Bình luận