6 tháng đầu năm, nợ thuế tăng thêm 3.123 tỷ đồng

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế ngày 26/5, tổng nợ thuế của cả nước tính tới hết ngày 30.4 là 76.000 tỷ đồng, tăng 3.123 tỉ đồng so với cuối năm 2015.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế ngày 26/5, tổng nợ thuế của cả nước tính tới hết ngày 30/4 là 76.000 tỉ đồng, tăng 3.123 tỷ đồng so với cuối năm 2015.

Cụ thể, theo Tổng cục Thuế, số tiền nợ thuế từ 90 ngày trở lên là 36.729 tỷ đồng, chiếm 48,3% tổng số tiền nợ thuế; các khoản thuế, phí là 24.594 tỷ đồng; các khoản nợ liên quan về đất là 12.135 tỷ đồng; các khoản phạt và tiền chậm nộp là 23.921 tỷ đồng, chiếm 31,5% tổng số tiền nợ thuế.

Trong đó, Tổng cục Thuế cho biết một số khu vực có tổng số nợ thuế lớn là: Hà Nội với 23.000 tỷ đồng; Đồng Nai với 1.900 tỷ đồng; Đà Nẵng với 1.700 tỷ đồng...

 Tổng cục Thuế cho biết một số khu vực có   tổng số nợ thuế lớn là: Hà Nội với 23.000 tỷ đồng; Đồng Nai với 1.900 tỷ đồng; Đà Nẵng với 1.700 tỷ đồng...

 Tổng cục Thuế cho biết một số khu vực có tổng số nợ thuế lớn là: Hà Nội với 23.000 tỷ đồng; Đồng Nai với 1.900 tỷ đồng; Đà Nẵng với 1.700 tỷ đồng...

Theo Tổng cục Thuế, nguyên nhân khiến nợ thuế tăng lên là do theo quy định của Luật Quản lý thuế, các khoản nợ thuế trên dưới 90 ngày, nợ không có khả năng thu vẫn phải tính tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày (từ 1.7.2016 giảm xuống mức 0,03%/ngày).

Ngoài ra, còn do có những trường hợp nộp thuế chưa chấp hành tốt các quy định của pháp luật về thuế, không nộp thuế đúng hạn.

Vì vậy, để xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế này, Tổng cục Thuế đã thành lập tổ rà soát dữ liệu nợ thuế và xử lý nợ thuế, triển khai rà soát nợ đối với doanh nghiệp nợ trên địa bàn từng khu vực để xử lý kịp thời và có căn cứ thực hiện đôn đốc.

Nguồn: Một thế giới
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN