6 giám đốc 'bù nhìn' chiếm đoạt 150 tỷ đồng từ Agribank như thế nào?

Hoàng Tiến Dzũng (Việt kiều Mỹ) lập tới 6 công ty và chỉ đạo các giám đốc “bù nhìn” lập hồ sơ khống, vay của Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn hơn 150 tỷ đồng rồi “lặn mất tăm”.

 

ANTV

Bình luận

Bản tin 113

Chuyện vụ án

An ninh hình sự