6 báo, tạp chí của Bộ GTVT ngừng xuất bản từ 1/4/2015

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ TT&TT xem xét, quyết định dừng xuất bản đối với 6 báo, tạp chí thuộc Bộ từ ngày 1/4/2015, chuyển 1 tạp chí thuộc doanh nghiệp sang hiệp hội quản lý.

Ngày 26/3/2015, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn gửi Bộ TT&TT về việc sắp xếp lại các báo, tạp chí của Bộ Giao thông Vận tải.

Trong công văn nêu rõ: Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng (Nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa XI) và chỉ đạo của Chính phủ về việc sắp xếp lại các cơ quan báo chí, Bộ Giao thông vận tải đang tiến hành sắp xếp lại các cơ quan báo, tạp chí của Bộ.

              Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ còn lại 1 tờ báo là Báo Giao thông. Các phóng viên, biên tập viên của 6 báo, tạp chí thuộc Bộ sẽ được điều chuyển về Báo Giao thông. 

Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ còn lại 1 tờ báo là Báo Giao thông. Các phóng viên, biên tập viên của 6 báo, tạp chí thuộc Bộ sẽ được điều chuyển về Báo Giao thông. 


Bộ Giao thông vận tải đã có 9 cơ quan báo chí, trong đó có 2 báo in (gồm Báo Giao thông – trực thuộc Bộ Giao thông vận tải, và Báo Đường sắt – trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam); và 7 tạp chí (gồm: Tạp chí Giao thông vận tải – trực thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Tạp chí Hàng hải Việt Nam – trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Tạp chí Hàng không Việt Nam – trực thuộc Cục Hàng không Việt Nam, Tạp chí Đường bộ Việt Nam – trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tạp chí Đường thủy nội địa Việt Nam – trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Tạp chí Đăng kiểm – trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Tạp chí Công nghiệp Tàu thủy – thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy).

Nhằm khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý đối với các cơ quan báo chí; nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý báo chí, phát triển hệ thống báo chí theo hướng chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin truyền thông đa dạng theo đúng chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông  Vận tải đã xây dựng Đề án Sắp xếp lại các cơ quan báo chí thuộc Bộ với nội dung cơ bản như sau:

Đối với Báo Đường sắt và các Tạp chí Đường bộ Việt Nam, Hàng hải Việt Nam, Hàng không Việt Nam, Đường thủy nội địa Việt Nam, Đăng kiểm: Dừng xuất bản từ ngày 1/4/2015. Các cơ quan chủ quản phối hợp với Báo Giao thông để chuyển biên tập viên, phóng viên của báo, tạp chí về Báo Giao thông; Những người còn lại sẽ do các cơ quan chủ quản sắp xếp, bố trí công tác.

Đối với Tạp chí Công nghiệp tàu thủy, Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy chủ trì, thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để chuyển giao Tạp chí về Hội Khoa học Kỹ thuật Công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo đề nghị của Hội.

Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ TT&TT xem xét, quyết định dừng xuất bản đối với 6 báo, tạp chí thuộc Bộ từ ngày 1/4/2015, gồm Báo Đường sắt, Tạp chí Hàng hải Việt Nam, Tạp chí Hàng không Việt Nam, Tạp chí Đường bộ Việt Nam, Tạp chí Đường thủy nội địa Việt Nam, Tạp chí Đăng kiểm.

Trao đổi với PV chiều 1/4/2015,, nguồn tin từ Bộ TT&TT cho hay Bộ TT&TT đã đồng tình với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải. Cục Báo chí đã soạn quyết định thu hồi các báo, tạp chí sắp xếp lại của Bộ Giao thông Vận tải để trình lãnh đạo Bộ TT&TT.

Nguồn: Bình Minh (Infonet)
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN

® GƯƠNG MẶT THƯƠNG HIỆU
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh
Doc bao tin tuc VTC News Hung Thinh