• TRANG CHỦ
  • Xã hội

5h sáng nay, lễ phát tang Đại tướng tại Quảng Bình

Theo phong tục truyền thông của người địa phương. 5h sáng nay, con cháu nội ngoại dòng tộc nhà Đại tướng đã cùng làm lễ phát tang.

Theo phong tục truyền thông của người địa phương. 5h sáng nay, con cháu nội ngoại dòng tộc nhà Đại tướng đã cùng làm lễ phát tang.

Ông Võ Tài Em, đại diện dòng tộc nhà Đại tướng cho biết, gia đình đã phát 65 khăn tang cho con cháu trong dòng tộc.

Ông Võ Tài Em, đại diện dòng tộc nhà Đại tướng cho biết, gia đình đã phát 65 khăn tang cho con cháu trong dòng tộc.

Một số con cháu chưa kịp có mặt trong lễ phát tang sẽ tiếp tục được phát tang.

Một số con cháu chưa kịp có mặt trong lễ phát tang sẽ tiếp tục được phát tang.

Để đảm bảo thời gian thực hiện các nghi thức Quốc tang, các nghi thức theo phong tục địa phương trong đó có lễ phát tang Đại tướng được tiến hành rất sớm.

Để đảm bảo thời gian thực hiện các nghi thức Quốc tang, các nghi thức theo phong tục địa phương trong đó có lễ phát tang Đại tướng được tiến hành rất sớm.

Những nén nhang đầu tiên được dâng lên linh sàng Đại tướng tại Nhà lưu niệm Đại tướng.

Những nén nhang đầu tiên được dâng lên linh sàng Đại tướng tại Nhà lưu niệm Đại tướng.

Con cháu cùng bái phục trước tượng, di ảnh và linh sàng Đại tướng.

Con cháu cùng bái phục trước tượng, di ảnh và linh sàng Đại tướng.

Một người trong dòng tộc gọi Đại tướng là anh, chắp tay và khóc trước linh sàng Đại tướng.

Một người trong dòng tộc gọi Đại tướng là anh, chắp tay và khóc trước linh sàng Đại tướng.

Hà Thành (thực hiện)

Hà Thành (thực hiện)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất