535 tỷ đồng xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

Thời sựThứ Tư, 04/07/2018 20:29:00 +07:00

Chương trình trên được thực hiện từ năm 2016 - 2020 với tổng kinh phí 535 tỷ đồng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án, cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình.

Mục tiêu tổng quát của chương trình trên nhằm xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải thiện và phục hồi chất lượng môi trường tại các cơ sở, khu vực công ích, các điểm tồn lưu do hóa chất bảo vệ thực vật, nước thải từ các đô thị loại 2 trở lên đang gây suy thoái, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

songnhue

 Sông Nhuệ đoạn chảy qua TP Hà Nội đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: KTĐT).

Đồng thời, chương trình cũng nhằm ngăn chặn, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

Về mục tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2020, chương trình xử lý ô nhiễm môi trường của 30 bãi rác, bãi chôn lấp không hợp vệ sinh đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khắc phục ô nhiễm, giảm thiểu suy thoái, cải tạo và phục hồi môi trường.

Ngoài ra, chương trình cũng nhằm đến mục tiêu thu gom, tiêu hủy thuốc, hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu và cải thiện, phục hồi môi trường đối với 70 điểm tồn lưu bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng do hóa chất bảo vệ thực vật, bao bì tồn lưu gây ra.

Chương trình còn hướng đến mục tiêu đầu tư xây dựng 3 dự án xử lý nước thải sinh hoạt tại nguồn từ các đô thị loại 4 trở lên, xả trực tiếp ra 3 lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy, sông Cầu và hệ thống sông Đồng Nai.

Lưu Thủy
Bình luận
vtc.vn