• Zalo

5 tháng, PVN đạt doanh thu hơn 200 nghìn tỷ đồng

Kinh tế Thứ Năm, 15/06/2017 10:42:00 +07:00

Tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sau 5 tháng đạt 204,8 nghìn tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 47% kế hoạch năm.

Theo báo cáo của PVN, các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn, gồm tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước trong 5 tháng qua đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn 5 tháng đầu năm 2017 đạt gần 205.000 tỷ đồng, vượt 13,4% kế hoạch, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm 2016; Nộp ngân sách nhà nước đạt 35.600 tỷ đồng, vượt 13% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 48% kế hoạch năm.

pvn-1493298074157

5 tháng, PVN đạt doanh thu hơn 200 nghìn tỷ đồng.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 5/2017 đạt 2,25 triệu tấn, vượt 10,4% so với kế hoạch Chính phủ giao. Tính chung 5 tháng đầu năm đạt 11,0 triệu tấn, vượt 7,7% so với kế hoạch 5 tháng Chính phủ giao và bằng 46,2% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 5/2017 đạt 1,34 triệu tấn, vượt 12,3% kế hoạch, 5 tháng đầu năm đạt 6,62 triệu tấn, vượt 8,0% so với kế hoạch 5 tháng và bằng 46,6% kế hoạch năm 2017. Trong đó, sản lượng khai thác dầu ở trong nước 5 tháng đạt 5,80 triệu tấn, vượt 8,6%, tương đương vượt 460 ngàn tấn so với kế hoạch 5 tháng; ở nước ngoài 5 tháng đạt 0,82 triệu tấn (vượt 3,0% kế hoạch 5 tháng).

Sản lượng khai thác khí tháng 5 đạt 0,90 tỷ m3, vượt 7,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 4,38 tỷ m3, vượt 7,4%, tương đương vượt 0,3 tỷ m3 so với kế hoạch 5 tháng và bằng 45,6% kế hoạch năm 2017.

5 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất của Tập đoàn đạt 1,94 tỷ kWh, tính chung 5 tháng đầu năm đạt 9,24 tỷ kWh, bằng 46,0% kế hoạch năm.

Sản xuất đạm tháng 5 đạt 155,6 ngàn tấn, 5 tháng đạt 764,4 ngàn tấn, vượt 10,6% kế hoạch 5 tháng và bằng 50,3% kế hoạch năm.

Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 5 đạt 530.000 tấn, 5 tháng đạt 2,80 triệu tấn, vượt 16,4% kế hoạch 5 tháng và bằng 41,2% kế hoạch năm.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được PVN triển khai theo kế hoạch đề ra, đã đưa công trình giàn Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 7/5/2017, sớm hơn so với kế hoạch 13 ngày.

Châu Anh
Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều