• Zalo

5 nội dung quan trọng của Hội nghị Trung ương 5

Thời sự Thứ Năm, 11/05/2017 11:00:00 +07:00

Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII diễn ra từ ngày 5-10/5/2017 với nhiều nội dung quan trọng, liên quan đến những định hướng lớn về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Hinh anh

 

Video: Ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khóa XII

Bình luận

Bạn chưa nhập đủ thông tin

Cùng chuyên mục

Đọc nhiều