• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

5 doanh nghiệp đầu tiên vượt đích 30% lợi nhuận cả năm

Công ty cổ phần ô tô TMT (Mã CK: TMT). Sáu tháng đầu năm, công ty đã đạt doanh thu 492 tỷ đồng, tăng 69,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 25,4 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 4 lần kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 6,2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần ô tô TMT (Mã CK: TMT). Sáu tháng đầu năm, công ty đã đạt doanh thu 492 tỷ đồng, tăng 69,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 25,4 tỷ đồng, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, vượt 4 lần kế hoạch đề ra hồi đầu năm là 6,2 tỷ đồng.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Mã CK: NBP), 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 616,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Do kế hoạch lợi nhuận mà công ty đặt ra hồi đầu năm là 9,1 tỷ đồng nên chỉ mới 6 tháng công ty đã vượt 80,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình (Mã CK: NBP), 6 tháng đầu năm doanh thu đạt 616,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Do kế hoạch lợi nhuận mà công ty đặt ra hồi đầu năm là 9,1 tỷ đồng nên chỉ mới 6 tháng công ty đã vượt 80,2% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí (Mã CK: PVC). Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Điều đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế của đơn vị này đạt tới 247 tỷ đồng, tăng 233,7% so với 6 tháng 2013.

Tổng công ty Dung dịch khoan và hoá phẩm dầu khí (Mã CK: PVC). Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 6 tháng đạt 2.302 tỷ đồng, tăng 29,3% so với cùng kỳ. Điều đáng chú ý là lợi nhuận trước thuế của đơn vị này đạt tới 247 tỷ đồng, tăng 233,7% so với 6 tháng 2013.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Mã CK: LGL). Đáng chú ý, lãi trước thuế công ty đạt 17,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái là âm 38,7 tỷ đồng. Vì lãi tăng đột biến nên công ty này không những cán đích lợi nhuận năm mà còn vượt 41,6% kế hoạch.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Long Giang (Mã CK: LGL). Đáng chú ý, lãi trước thuế công ty đạt 17,3 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm ngoái là âm 38,7 tỷ đồng. Vì lãi tăng đột biến nên công ty này không những cán đích lợi nhuận năm mà còn vượt 41,6% kế hoạch.

Công ty cổ phần mía đường Sơn La (Mã CK: SLS). Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 303,6 tỷ đồng. Tuy lãi giảm so với cùng kỳ nhưng vì công ty này đặt lợi nhuận cả năm thấp nên 6 tháng đơn vị này không những về đích mà còn vượt 30% mục tiêu đề ra trước đó.

Công ty cổ phần mía đường Sơn La (Mã CK: SLS). Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 303,6 tỷ đồng. Tuy lãi giảm so với cùng kỳ nhưng vì công ty này đặt lợi nhuận cả năm thấp nên 6 tháng đơn vị này không những về đích mà còn vượt 30% mục tiêu đề ra trước đó.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất