4 trò ảo thuật thú vị với bóng bay ai cũng có thể làm

(VTC News) - Dùng que nhọn đâm xuyên bóng bay, nhấn bóng bay vào đám đinh tán, thổi bóng bay bằng giấm và bột nở, hơ bóng bay đã bơm đầy nước trên lửa là 4 trò ảo thuật thú vị và đơn giản ai cũng có thể làm.

Nguồn: 5-minute Crafts

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế