Lịch nghỉ tết 2018 chính thức

361 tập thể, 1019 cá nhân được khen thưởng

(VTC News) - Đoàn B30 – Quân khu 9 vừa tổ chức tổng kết hoạt động công tác đảng, công tác chính trị năm 2010.

Năm qua, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị đơn vị luôn bám sát nghị quyết của Đảng, chỉ thị, hướng dẫn của trên và tình hình thực tiễn đơn vị triển khai thực hiện toàn diện, có chiều sâu, hoàn thành các nội dung công tác theo kế hoạch.

Chiến sỹ mới đơn vị Cửu Long tuyên thệ dưới quân kỳ 


Nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, thường xuyên kiện toàn, sắp xếp, ổn định đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tổ chức quyên góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt và quỹ “Nhà đồng đội” hơn 750 triệu đồng.

Hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên sôi nổi, hiệu quả giáo dục thiết thực. Qua các đợt thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng đơn vị đã khen thưởng 361 tập thể và 1019 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm qua.

Lê Công Hạnh

Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN