3 tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc của người Việt

(VTC News) - Bộ tiêu chí đánh giá về hạnh phúc của người Việt Nam sẽ được xây dựng trên 3 tiêu chí lớn, đó là điều kiện về: Kinh tế, vật chất, môi trường sống tự nhiên; quan hệ gia đình, xã hội và đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng.

VTC14

Bình luận

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế

Góc thư giãn

Truyền hình thể thao