3 tiêu chí đánh giá chỉ số hạnh phúc của người Việt

(VTC News) - Bộ tiêu chí đánh giá về hạnh phúc của người Việt Nam sẽ được xây dựng trên 3 tiêu chí lớn, đó là điều kiện về: Kinh tế, vật chất, môi trường sống tự nhiên; quan hệ gia đình, xã hội và đời sống tinh thần, tâm linh, tín ngưỡng.

VTC14

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO