3 điều Chủ tịch Nguyễn Đức Chung hứa với dân Đồng Tâm

(VTC News) - Cuối cùng thì nút thắt ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đã được người đứng đầu Thành Phố tháo gỡ và ông cũng đã cam kết sẽ không truy tố người dân Đồng Tâm về việc giữ người vừa qua.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế