• Zalo

28 cán bộ ở Đà Nẵng xin thôi việc, nghỉ việc

Tin nhanh 24hThứ Tư, 31/03/2021 11:15:00 +07:00
(VTC News) -

Đà Nẵng giải quyết cho 28 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa ký báo cáo tổng kết hoạt động của UBND nhiệm kỳ 2016-2021 gửi HĐND thành phố để chuẩn bị cho kỳ họp sắp diễn ra.

Tại phần thực hiện các nghị quyết của HĐND TP, báo cáo nhắc đến Nghị quyết 159/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND thành phố về quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ xin thôi làm nhiệm vụ và công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện thôi việc để bố trí cán bộ.

Cụ thể, tính đến tháng 12/2020, thành phố đã giải quyết cho 28 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức thôi làm nhiệm vụ hoặc thôi việc. Trong đó, 5 trường hợp thuộc khối Đảng, mặt trận đoàn thể, 23 trường hợp thuộc khối chính quyền.

28 cán bộ ở Đà Nẵng xin thôi việc, nghỉ việc - 1

Đà Nẵng thực hiện tốt công tác cán bộ trong năm 2020.

UBND TP Đà Nẵng cho hay, chính sách nói trên đã cơ bản phát huy được mục tiêu đề ra, trong đó có việc bổ sung cán bộ có năng lực, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức trong đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố.

Động viên cán bộ chủ chốt lớn tuổi xin thôi làm nhiệm vụ để thực hiện bố trí, sắp xếp công tác cán bộ, góp phần giải quyết sự hụt hẫng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Thực hiện có chất lượng, hiệu quả việc sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị định mới của Chính phủ về tổ chức bộ máy.

Nghị quyết nói trên của HĐND TP Đà Nẵng quy định thêm mức hỗ trợ ngoài các mức hỗ trợ chế độ thôi làm nhiệm vụ hoặc thực hiện chế độ thôi việc và hỗ trợ chế độ, chính sách theo thời gian công tác.

Theo đó, trường hợp cán bộ được hỗ trợ thêm cao nhất là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh tương đương khác, mức hỗ trợ thêm 200 triệu đồng.

Trường hợp cán bộ được hỗ trợ thêm thấp nhất là trưởng các cơ quan tham mưu, giúp việc quận, huyện ủy; Trưởng phòng và tương đương thuộc UBND quận, huyện; Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội cấp quận, huyện. Mức hỗ trợ thêm 100 triệu đồng.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

XUÂN TIẾN
Bình luận

Bạn chưa nhập nội dung bình luận

vtc.vnGửi bình luận

Họ tên tối thiểu 2 ký tự !

Đọc tiếp