21 bức tượng nghệ thuật trong Công viên APEC có ý nghĩa gì?

(VTC News) - 21 bức tượng nghệ thuật trong Công viên APEC 2017 ở Đà Nẵng do nghệ nhân của 21 nền kinh tế APEC tự thiết kế và gửi đến, chủ nhà Việt Nam chỉ lắp đặt hoàn thiện.

Mỗi bức tượng mang biểu tượng đặc trưng, ý tưởng nghệ thuật đặc sắc gắn với văn hóa của nền kinh tế đó.

>>> Đọc thêm: Trực tiếp: Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017

VTC1

Bình luận

VTC NEWS TV

CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

BẢN TIN 113

GIẢI TRÍ

QUỐC TẾ

KINH TẾ

GÓC THƯ GIÃN

THỂ THAO