• TRANG CHỦ
  • Văn hóa - Giải trí

20 nghệ sỹ kiếm tiền giỏi nhất thế giới năm 2012

20. Britney Spears – 58 triệu USD

20. Britney Spears – 58 triệu USD

19. Ryan Seacrest – 59 triệu USD

19. Ryan Seacrest – 59 triệu USD

18. Donald Trump - 63 triệu USD

18. Donald Trump - 63 triệu USD

17. Dr. Phil - 64 triệu USD

17. Dr. Phil - 64 triệu USD

16. Manny Pacquiao - 67 triệu USD

16. Manny Pacquiao - 67 triệu USD

15. Rush Limbaugh - 69 triệu USD

15. Rush Limbaugh - 69 triệu USD

14. Dick Wolf - 70 triệu USD

14. Dick Wolf - 70 triệu USD

13. Tom Cruise - 75 triệu USD

13. Tom Cruise - 75 triệu USD

12. Elton John - 80 triệu USD

12. Elton John - 80 triệu USD

11. Glenn Beck - 80 triệu USD

11. Glenn Beck - 80 triệu USD

10. Giám khảo American Idol Simon Cowell - 90 triệu USD

10. Giám khảo American Idol Simon Cowell - 90 triệu USD

9. George Lucas - 90 triệu USD

9. George Lucas - 90 triệu USD

8. James Patterson - 94 triệu USD

8. James Patterson - 94 triệu USD

7. Howard Stern - 95 triệu USD

7. Howard Stern - 95 triệu USD

6. Tyler Perry - 105 triệu USD

6. Tyler Perry - 105 triệu USD

5. Dr. Dre - 110 triệu USD

5. Dr. Dre - 110 triệu USD

4. Jerry Bruckheimer - 115 triệu USD

4. Jerry Bruckheimer - 115 triệu USD

3. Steven Spielberg - 130 triệu USD

3. Steven Spielberg - 130 triệu USD

2. Đạo diễn phim Transformer Michael Bay - 160 triệu USD

2. Đạo diễn phim Transformer Michael Bay - 160 triệu USD

1. MC Oprah Winfrey - 165 triệu USD

1. MC Oprah Winfrey - 165 triệu USD

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất