17 thành viên Chính phủ sẽ báo cáo trước Quốc hội

(VTC News) -  Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng cùng Ủy ban Dân tộc, Thanh tra Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chuẩn bị một số báo cáo, dự thảo Luật dự kiến sẽ được trình bày và xem xét tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII.

» Một đại biểu Quốc hội nhận giải thưởng từ Thụy Sỹ
» "Cần đuổi ngay bí thư xã hành đại biểu Quốc hội!"
» Giá xăng dầu "theo" đại biểu lên diễn đàn Quốc hội
» Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 6,5%
» Hóc búa "bài toán" gói kích cầu ở ngày họp Quốc hội thứ 3
» Cử tri gửi gần 1.700 ý kiến, kiến nghị tới Quốc hội

Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XII khai mạc vào ngày 20/5 tới, Thủ tướng Chính phủ giao: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm 2010; Tờ trình của Chính phủ và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006 về dự án, công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư...

Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2009; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2010; Tờ trình của Chính phủ đề nghị Quốc hội quyết toán ngân sách nhà nước năm 2008; Tờ trình và dự thảo Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về Đề án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị Báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về thành lập trường, đầu tư, bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học, trình Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân duyệt, ký thay Thủ tướng trình Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện pháp lệnh bình đẳng giới năm 2009 theo quy định của Luật Bình đẳng giới; Cùng với đó, phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chuẩn bị báo cáo về quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2009 theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội;

Bộ trưởng Bộ Công Thương chuẩn bị Tờ trình và dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Giao thông vận tải chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh...

Riêng đối với Dự án Luật Đầu tư công và Dự án Luật Thủ đô, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục chuẩn bị, hoàn thiện để trình Chính phủ cho ý kiến.

Trần Vũ
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN