• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

16 nữ sinh đẹp nhất của Đại học Bách khoa Hà Nội

Dương Thu Thảo (SN 1993) hiện đang là sinh viên lớp ĐTTT02-k56.

Dương Thu Thảo (SN 1993) hiện đang là sinh viên lớp ĐTTT02-k56.

Đinh Thị Lam Phương (SN 1996), lớp BK4.04-K59.

Đinh Thị Lam Phương (SN 1996), lớp BK4.04-K59.

Huỳnh Kim Phụng.

Huỳnh Kim Phụng.

Lê Ngọc Hân (sinh năm 1994).

Lê Ngọc Hân (sinh năm 1994).

Mạc Thị Ngọc Mai (SN 1996), sinh viên lớp TA1.08.

Mạc Thị Ngọc Mai (SN 1996), sinh viên lớp TA1.08.

Nguyễn Thị Quý (SN 1994), sinh viên lớp Kĩ thuật nhuộm K57.

Nguyễn Thị Quý (SN 1994), sinh viên lớp Kĩ thuật nhuộm K57.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1996, Hải Dương), sinh viên lớp TA1.01 - K59.

Nguyễn Thị Quỳnh Trang (SN 1996, Hải Dương), sinh viên lớp TA1.01 - K59.

Nguyễn Thị Trang (SN 1996), sinh viên lớp CN3.01.

Nguyễn Thị Trang (SN 1996), sinh viên lớp CN3.01.

Nguyễn Thùy Dương (SN 1994), lớp GO5K4_HVCNTT.

Nguyễn Thùy Dương (SN 1994), lớp GO5K4_HVCNTT.

Nguyễn Thùy Lâm (SN 1995, quê Nghệ An) hiện đang là sinh viên lớp TCNH - k58.

Nguyễn Thùy Lâm (SN 1995, quê Nghệ An) hiện đang là sinh viên lớp TCNH - k58.

Nguyễn Vân Anh (SN 1996), lớp BK6.06 - K59.

Nguyễn Vân Anh (SN 1996), lớp BK6.06 - K59.

Phạm Thị Kiều Trang lớp BK3.13 - K59.

Phạm Thị Kiều Trang lớp BK3.13 - K59.

Trần Thị Bích Ngọc (SN 1993, Ninh Binh), sinh viên lớp TCNH2 - K56.

Trần Thị Bích Ngọc (SN 1993, Ninh Binh), sinh viên lớp TCNH2 - K56.

Trần Thúy Nga (SN 1995), lớp Ta1.02.

Trần Thúy Nga (SN 1995), lớp Ta1.02.

Vũ Tuyết Nhung (SN 1996), lớp BK6.04-K59.

Vũ Tuyết Nhung (SN 1996), lớp BK6.04-K59.

An Thị Thanh Nga (SN 1995).

An Thị Thanh Nga (SN 1995).

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất