15 tuổi có thể tham gia đầu tư chứng khoán

Tài chínhThứ Ba, 25/08/2020 16:53:11 +07:00

Đây là một trong những quy định về điều kiện nhà đầu tư cá nhân được phép mở tài khoản giao dịch chứng khoán được Bộ Tài chính lấy ý kiến tại dự thảo thông tư mới.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm được niêm yết, đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch chứng khoán.

Đáng chú ý, dự thảo lần này quy định cụ thể độ tuổi là điều kiện để nhà đầu tư cá nhân được phép mở tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán.

Trong đó, nhà đầu tư cá nhân phải từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, cá nhân tuổi từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi cũng được mở tài khoản giao dịch chứng khoán nếu không bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự và được người đại diện theo pháp luật đồng ý

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài chính quy định về độ tuổi được mở tài khoản chứng khoán. Quy định trước đó không đề cập đến điều khoản này mà chỉ yêu cầu nhà đầu tư cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin khách hàng.

Cũng trong dự thảo mới, Bộ Tài chính cho phép nhà đầu tư được mở nhiều tài khoản chứng khoán nhưng đảm bảo chỉ mở 1 tài khoản tại 1 công ty chứng khoán. Ứng với mỗi tài khoản chứng khoán nhà đầu tư chỉ được mở 1 tài khoản ký quỹ.

15 tuổi có thể tham gia đầu tư chứng khoán - 1

Người trên 15 tuổi có thể mở tài khoản giao dịch chứng khoán để đầu tư trên thị trường. (Ảnh: Minh Thuận.)

Nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đăng ký mã số giao dịch chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Các công ty quản lý quỹ được mở nhiều tài khoản tại 1 công ty chứng khoán theo nguyên tắc, 1 tài khoản để thực hiện hoạt động kinh doanh chứng khoán của chính mình; 2 tài khoản để quản lý danh mục đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác trong và ngoài nước.

Công ty chứng khoán được mở các tài khoản theo nguyên tắc, nếu có nghiệp vụ tự doanh và là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán chỉ được mở 1 tài khoản giao dịch tự doanh tại chính công ty mình, không được mở tại công ty nào khác.

Trường hợp không còn hoạt động tự doanh nhưng vẫn là thành viên của Sở giao dịch thì công ty được tiếp tục sử dụng tài khoản tự doanh để bán hết số chứng khoán nắm giữ. Tài khoản nêu trên phải được đóng ngay sau khi bán hết chứng khoán…

Dự thảo mới cũng được Bộ Tài chính bổ sung quy định điều kiện áp dụng cơ chế ngắt mạch thị trường. Theo đó, Sở giao dịch quy định cơ chế ngắt mạch thị trường sau khi được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận, căn cứ điều kiện thực tiễn, UBCK quyết định việc có hay không ngắt mạch thị trường.

Một điểm đáng chú ý khác được Bộ Tài chính đề xuất trong dự thảo lần này là giao dịch bán khống có bảo đảm.

Theo đó, nhà đầu tư mở tài khoản bán khống có bảo đảm tại công ty chứng khoán được cung cấp dịch vụ cho vay chứng khoán để thực hiện giao dịch bán khống. Tài khoản này là tài khoản riêng biệt hoặc được hạch toán dưới hình thức tiểu khoản.

Chứng khoán được phép giao dịch bán khống là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán và đáp ứng các tiêu chí về thời gian niêm yết, đăng ký giao dịch; quy mô vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành; thanh khoản và biến động giá (nếu có)…

Trên cơ sở tiêu chí do UBCK quy định, Sở giao dịch công bố danh sách chứng khoán được giao dịch bán khống có bảo đảm.

(Nguồn: Zing News)

Bổ ích

Xúc động

Sáng tạo

Độc đáo
Bình luận
vtc.vn
Đọc tiếp