15 thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng có điểm gì đặc biệt?

(VTC News) - Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ có 15 thành viên, trong đó có 5 giáo sư từ các trường đại học nước ngoài.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113