• TRANG CHỦ
  • Xã hội

15 tác phẩm tuyệt đẹp của Hội thi cắm hoa VTC

Tác phẩm đạt giải Nhất của đội Đài VTC 1

Tác phẩm đạt giải Nhất của đội Đài VTC 1

Tác phẩm đạt giải Nhì của đội Văn phòng Tổng công ty VTC.

Tác phẩm đạt giải Nhì của đội Văn phòng Tổng công ty VTC.

Tác phẩm đạt giải Nhì của đội Đài VTC 2

Tác phẩm đạt giải Nhì của đội Đài VTC 2

Tác phẩm đạt giải Ba của đội Báo Thể thao 24h.

Tác phẩm đạt giải Ba của đội Báo Thể thao 24h.

Tác phẩm đạt giải Ba của đội VTC Online 2

Tác phẩm đạt giải Ba của đội VTC Online 2

Tác phẩm của đội Truyền hình di động

Tác phẩm của đội Truyền hình di động

Tác phẩm của đội VTC Online 1.

Tác phẩm của đội VTC Online 1.

Tác phẩm của đội Intecom 1.

Tác phẩm của đội Intecom 1.

Tác phẩm đạt giải Ba của đội VTC Mobile

Tác phẩm đạt giải Ba của đội VTC Mobile

Tác phẩm của đội VTC Digital.

Tác phẩm của đội VTC Digital.

Tác phẩm của đội Digicom.

Tác phẩm của đội Digicom.

Tác phẩm của đội Intecom 2.

Tác phẩm của đội Intecom 2.

Tác phẩm của đội Báo điện tử VTC News.

Tác phẩm của đội Báo điện tử VTC News.

Tác phẩm của đội VTC Game.

Tác phẩm của đội VTC Game.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất