• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

15 CEO được hưởng phí chăm sóc từ A - Z 'khủng'

Charles Dolan (Cablevision): Ông được hưởng phụ cấp 24.531 USD, trong đó bao gồm chi phí máy bay, truyền hình cáp, an ninh tại gia... Cụ thể, chi phí máy bay chiếm 10% trong tổng phụ cấp trên.

Charles Dolan (Cablevision): Ông được hưởng phụ cấp 24.531 USD, trong đó bao gồm chi phí máy bay, truyền hình cáp, an ninh tại gia... Cụ thể, chi phí máy bay chiếm 10% trong tổng phụ cấp trên.

Jeffrey Bewkes (Time Warner): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay lên đến 37.700 USD. Chi phí xe cộ 7.576 USD, dịch vụ tài chính cá nhân 26.325 USD.

Jeffrey Bewkes (Time Warner): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay lên đến 37.700 USD. Chi phí xe cộ 7.576 USD, dịch vụ tài chính cá nhân 26.325 USD.

Jon Feltheimer (Lionsgate Films): Khoản chi phí phụ cấp máy bay của ông lên tới 60.476 USD

Jon Feltheimer (Lionsgate Films): Khoản chi phí phụ cấp máy bay của ông lên tới 60.476 USD

Gracia Martore (Gannett Co): Bà được hưởng phụ cấp ít nhất 64.405 USD dành cho chi phí máy bay cá nhân, tiền ăn trưa... Tuy nhiên, tổng tiền phụ cấp bà được nhận là hơn 118.000 USD

Gracia Martore (Gannett Co): Bà được hưởng phụ cấp ít nhất 64.405 USD dành cho chi phí máy bay cá nhân, tiền ăn trưa... Tuy nhiên, tổng tiền phụ cấp bà được nhận là hơn 118.000 USD

Michael White (DirecTV):  Phụ cấp chi phí máy bay bà được hưởng ít nhất 69.000 USD, song con số thực chất có thể lên đến hơn 72.000 USD bao gồm cả vé vui chơi giải trí thể thao.

Michael White (DirecTV): Phụ cấp chi phí máy bay bà được hưởng ít nhất 69.000 USD, song con số thực chất có thể lên đến hơn 72.000 USD bao gồm cả vé vui chơi giải trí thể thao.

Lowell C. McAdam (Verizon Communications): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay hơn 110.000 USD. Ngoài ra, ông còn được hưởng chi phí xe cộ 1.937 USD và khoản trợ cấp khác 216.600 USD

Lowell C. McAdam (Verizon Communications): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay hơn 110.000 USD. Ngoài ra, ông còn được hưởng chi phí xe cộ 1.937 USD và khoản trợ cấp khác 216.600 USD

Randall L. Stephenson (AT & T): Ông được hưởng chi phí phụ cấp máy bay hơn 132.166 USD. Chi phí xe cộ 27.002 USD, an ninh bảo vệ tại nhà 9.924 USD, tư vấn tài chính (quy hoạch bất động sản, thuế) 14.000 USD.

Randall L. Stephenson (AT & T): Ông được hưởng chi phí phụ cấp máy bay hơn 132.166 USD. Chi phí xe cộ 27.002 USD, an ninh bảo vệ tại nhà 9.924 USD, tư vấn tài chính (quy hoạch bất động sản, thuế) 14.000 USD.

Charles Ergen (DISH): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay lên đến 170.551 USD. Mức này không hề thấp so với giám đốc điều hành của DISH trước đó là Charles Ergen.

Charles Ergen (DISH): Ông được hưởng khoản phụ cấp chi phí máy bay lên đến 170.551 USD. Mức này không hề thấp so với giám đốc điều hành của DISH trước đó là Charles Ergen.

Philippe P. Dauman (Viacom): Phụ cấp chi phí máy bay của ông ở mức 232.097 USD. Chi phí xe cộ 15.084 USD. Cựu CEO tiền nhiệm của Viacom được nhận chi phí máy bay  26.096 USD

Philippe P. Dauman (Viacom): Phụ cấp chi phí máy bay của ông ở mức 232.097 USD. Chi phí xe cộ 15.084 USD. Cựu CEO tiền nhiệm của Viacom được nhận chi phí máy bay 26.096 USD

Brian L. Roberts (Comcast): Chi phí phụ cấp được hưởng 237.176 USD. CEO này được yêu cầu tự trả chi phí máy bay này trong tổng phụ cấp được hưởng.

Brian L. Roberts (Comcast): Chi phí phụ cấp được hưởng 237.176 USD. CEO này được yêu cầu tự trả chi phí máy bay này trong tổng phụ cấp được hưởng.

Glenn Brit (Time Warner Cable): Khoản phụ cấp được hưởng 339.779 USD bao gồm 2 chi phí máy bay của công ty và chi phí xe cộ.

Glenn Brit (Time Warner Cable): Khoản phụ cấp được hưởng 339.779 USD bao gồm 2 chi phí máy bay của công ty và chi phí xe cộ.

Rupert Murdoch (News Corp): Khoản phụ cấp chi phí may bay của ông ở mức 361.013 USD. Chi phí dịch vụ xe cô lên đến 14.848 USD.

Rupert Murdoch (News Corp): Khoản phụ cấp chi phí may bay của ông ở mức 361.013 USD. Chi phí dịch vụ xe cô lên đến 14.848 USD.

Bob Iger (The Walt Disney Co): Khoản phụ cấp chi phí máy bay của ông ở mức 371.439 USD. Vì lý do an ninh, ông được sử dụng may bay của công ty cho các chuyến du lịch cá nhân.

Bob Iger (The Walt Disney Co): Khoản phụ cấp chi phí máy bay của ông ở mức 371.439 USD. Vì lý do an ninh, ông được sử dụng may bay của công ty cho các chuyến du lịch cá nhân.

Leslie Moonves (CBS): CEO của CBS nhận được phụ cấp tiền máy bay lên đến 557.600 USD và chi phí an ninh 383.000 USD.

Leslie Moonves (CBS): CEO của CBS nhận được phụ cấp tiền máy bay lên đến 557.600 USD và chi phí an ninh 383.000 USD.

Jeffrey Katzenberg (DreamWorks): Tổng phụ cấp lên đến 1,5 triệu USD. Theo thỏa thuận từ 22/4/2009, Katzenberg nhận được mức lương 1 USD/năm đến năm 2014.

Jeffrey Katzenberg (DreamWorks): Tổng phụ cấp lên đến 1,5 triệu USD. Theo thỏa thuận từ 22/4/2009, Katzenberg nhận được mức lương 1 USD/năm đến năm 2014.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất