• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

12 dấu hiệu chỉ có ở người giàu

1. Bạn không cần phải làm việc để thỏa mãn các thú vui cuộc sống nữa. Nếu bạn làm việc thì đó là bởi bản thân muốn chứ không cần phải làm vậy.

1. Bạn không cần phải làm việc để thỏa mãn các thú vui cuộc sống nữa. Nếu bạn làm việc thì đó là bởi bản thân muốn chứ không cần phải làm vậy.

2. Nguồn thu nhập ngoài lương nhiều hơn chi tiêu.

2. Nguồn thu nhập ngoài lương nhiều hơn chi tiêu.

3. Đủ khả năng chi trả bất cứ kỳ nghỉ nào mình muốn và vô số lần trong năm.

3. Đủ khả năng chi trả bất cứ kỳ nghỉ nào mình muốn và vô số lần trong năm.

4. Đủ khả năng chi trả tất cả chi phí y tế hoặc chăm sóc khỏe phát sinh cho bản thân, vợ/chồng hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình, bao gồm chi phí chăm sóc dài hạn trong và ngoài căn nhà.

4. Đủ khả năng chi trả tất cả chi phí y tế hoặc chăm sóc khỏe phát sinh cho bản thân, vợ/chồng hoặc bất cứ thành viên nào trong gia đình, bao gồm chi phí chăm sóc dài hạn trong và ngoài căn nhà.

5. Có thể mua xe mới cho bản thân hoặc gia đình mà không phải vay ngân hàng.

5. Có thể mua xe mới cho bản thân hoặc gia đình mà không phải vay ngân hàng.

6. Thậm chí khi ly hôn, phong cách sống của bạn hoặc gia đình vẫn không thay đổi.

6. Thậm chí khi ly hôn, phong cách sống của bạn hoặc gia đình vẫn không thay đổi.

7. Nếu muốn, bạn có thể trả học phí đại học cho tất cả con cháu mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

7. Nếu muốn, bạn có thể trả học phí đại học cho tất cả con cháu mà không ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

8. Sở hữu nhà ở và/hoặc nhà nghỉ dưỡng riêng và không có khoản thế chấp nào hết.

8. Sở hữu nhà ở và/hoặc nhà nghỉ dưỡng riêng và không có khoản thế chấp nào hết.

9. Đủ khả năng chi trả những chi phí lớn, phát sinh bất ngờ mà không ảnh hưởng tới cuộc sống.

9. Đủ khả năng chi trả những chi phí lớn, phát sinh bất ngờ mà không ảnh hưởng tới cuộc sống.

10. Cuộc sống không bị bó buộc bởi lý do tài chính,có thể làm điều mình thích mà không cần quan tâm tới chi phí.

10. Cuộc sống không bị bó buộc bởi lý do tài chính,có thể làm điều mình thích mà không cần quan tâm tới chi phí.

11. Không mắc khoản nợ nào.

11. Không mắc khoản nợ nào.

12. Không cần tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bởi bản thân có thể tự trả cho những chi phí liên quan tới các loại bảo hiểm này. Nếu bạn có bảo hiểm thì việc đó chỉ là để lập kế hoạch trả thuế đất hay bảo vệ tài sản tích lũy của mình.

12. Không cần tới bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế hay bảo hiểm chăm sóc dài hạn. Bởi bản thân có thể tự trả cho những chi phí liên quan tới các loại bảo hiểm này. Nếu bạn có bảo hiểm thì việc đó chỉ là để lập kế hoạch trả thuế đất hay bảo vệ tài sản tích lũy của mình.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất