10/1, Vinashin được vay 0% lãi suất để trả nợ lương

Theo Quyết định 02/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, từ hôm nay (10/1/2011), Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được vay để chi trả nợ tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, tạo việc làm, học nghề.

Trước đó, theo Quyết định 87/2010/QĐ-TTg ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phải đến ngày 15/2/2011 mới là thời điểm bắt đầu thực thi chính sách các doanh nghiệp, người lao động của Vinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được vay vốn để chi trả nợ tiền lương, BHXH,...

Tuy nhiên, ngày 8/1/2011, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định 2/2011/QĐ-TTg sửa đổi thời hiệu bắt đầu thi hành chính sách này là kể từ hôm nay, ngày 10/1/2011.

Theo đó, các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được chuyển giao từ Vinashin được vay từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam với mức lãi suất 0%.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí chi trả nợ tiền lương, nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm (kể cả số tiền lãi phát sinh phải thanh toán do nợ tiền lương, nợ BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định) tính đến ngày 31/10/2010 và thời kỳ tiếp theo đến hết ngày 31/12/2011. Lãi suất cho vay bằng 0%.

Đồng thời, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc hợp đồng không xác định thời hạn mà đã có thời gian làm việc từ đủ 12 tháng trở lên trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc Vinashin và doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chuyển giao từ Vinashin, bị mất việc làm trong năm 2010 và năm 2011 mà chưa có việc làm, nếu có nhu cầu sẽ được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về việc làm để tự tạo việc làm; vay để học nghề theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN