• TRANG CHỦ
 • Giáo dục

10 trường đại học đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất

1. Đại học Pennsylvania  Số tỷ phú: 25

1. Đại học Pennsylvania Số tỷ phú: 25

2. Đại học Harvard  Số tỷ phú: 22

2. Đại học Harvard Số tỷ phú: 22

3. Đại học Yale  Số tỷ phú: 20

3. Đại học Yale Số tỷ phú: 20

4. Đại học Nam California  Số tỷ phú: 16

4. Đại học Nam California Số tỷ phú: 16

5. Đại học Princeton  Số tỷ phú: 14

5. Đại học Princeton Số tỷ phú: 14

6. Đại học Cornell  Số tỷ phú: 14

6. Đại học Cornell Số tỷ phú: 14

7. Đại học Stanford  Số tỷ phú: 14

7. Đại học Stanford Số tỷ phú: 14

8. Đại học California, Berkeley  Số tỷ phú: 12

8. Đại học California, Berkeley Số tỷ phú: 12

9. Đại học Mumbai  Số tỷ phú: 12

9. Đại học Mumbai Số tỷ phú: 12

10. Trường kinh tế London  Số tỷ phú: 12

10. Trường kinh tế London Số tỷ phú: 12

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất