• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 thương hiệu xa xỉ giá trị nhất thế giới 2013

1.Louis Vuitton: Mặc dù giá trị thương hiệu giảm 12% nhưng đây là lần thứ 8 liên tiếp hãng này có gí trị thương hiệu hàng xa xỉ lớn nhất thế giới

1.Louis Vuitton: Mặc dù giá trị thương hiệu giảm 12% nhưng đây là lần thứ 8 liên tiếp hãng này có gí trị thương hiệu hàng xa xỉ lớn nhất thế giới

2. Hermes: Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2, giá trị thương hiệu này vẫn ở mức 19,1 tỷ USD bằng năm ngoái

2. Hermes: Tiếp tục đứng ở vị trí thứ 2, giá trị thương hiệu này vẫn ở mức 19,1 tỷ USD bằng năm ngoái

3.Gucci: Giá trị thương hiệu của Gucci tăng 48% lên 12,7 tỷ USD và đứng vững ở vị trí thứ ba

3.Gucci: Giá trị thương hiệu của Gucci tăng 48% lên 12,7 tỷ USD và đứng vững ở vị trí thứ ba

4. Prada: Giá trị thương hiệu của Prada tăng 63% lên 9,4 tỷ USD

4. Prada: Giá trị thương hiệu của Prada tăng 63% lên 9,4 tỷ USD

5. Rolex: Đứng ở vị trí thứ 5, thương hiệu này tăng 11% về giá trị lên đến 7,9 tỷ USD

5. Rolex: Đứng ở vị trí thứ 5, thương hiệu này tăng 11% về giá trị lên đến 7,9 tỷ USD

6. Chanel: Đứng ở vị trí thứ 6, giá trị thương hiệu này tăng 6% lên mức 7,07 tỷ USD

6. Chanel: Đứng ở vị trí thứ 6, giá trị thương hiệu này tăng 6% lên mức 7,07 tỷ USD

7. Cartier: Đứng ở vị trí thứ 7, thương hiệu này tăng 32% giá trị thương hiệu lên mức 6,3 tỷ USD

7. Cartier: Đứng ở vị trí thứ 7, thương hiệu này tăng 32% giá trị thương hiệu lên mức 6,3 tỷ USD

8. Buberry: Đứng ở vị trí thứ 8, giá trị thương hiệu này tăng 3 % lên mức 4,1 tỷ USD

8. Buberry: Đứng ở vị trí thứ 8, giá trị thương hiệu này tăng 3 % lên mức 4,1 tỷ USD

9.Fendi: Lần đầu tiên thương hiệu này lọt top 10 thương hiệu hàng xa xỉ giá  trị nhất thế giới với mức 3,6 tỷ USD

9.Fendi: Lần đầu tiên thương hiệu này lọt top 10 thương hiệu hàng xa xỉ giá trị nhất thế giới với mức 3,6 tỷ USD

10.Coach: Lần đầu tiên thương hiệu này lọt top 10 thương hiệu hàng xa xỉ giá trị nhất thế giới với mức 3,2 tỷ USD

10.Coach: Lần đầu tiên thương hiệu này lọt top 10 thương hiệu hàng xa xỉ giá trị nhất thế giới với mức 3,2 tỷ USD

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất