• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 thành phố hút khách du lịch nhất thế giới

1. Hồng Kông là thành phố du lịch hút khách nhất thế giới với 25,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2013

1. Hồng Kông là thành phố du lịch hút khách nhất thế giới với 25,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2013

2. Singapore: 22,4 triệu lượt khách quốc tế

2. Singapore: 22,4 triệu lượt khách quốc tế

3. Bangkok: 17,4 triệu lượt khách quốc tế

3. Bangkok: 17,4 triệu lượt khách quốc tế

4. London: 16,7 triệu lượt khách quốc tế

4. London: 16,7 triệu lượt khách quốc tế

5. Paris: 15,2 triệu lượt khách quốc tế

5. Paris: 15,2 triệu lượt khách quốc tế

6. Macao: 14,2 triệu lượt khách quốc tế

6. Macao: 14,2 triệu lượt khách quốc tế

7. New York: 11,8 triệu lượt khách quốc tế

7. New York: 11,8 triệu lượt khách quốc tế

8. Thẩm Quyến, Trung Quốc: 11,7 triệu lượt khách quốc tế

8. Thẩm Quyến, Trung Quốc: 11,7 triệu lượt khách quốc tế

9. Kuala Lumpur, Malaysia: 11,2 triệu lượt khách quốc tế

9. Kuala Lumpur, Malaysia: 11,2 triệu lượt khách quốc tế

10. Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ: 11,1 triệu lượt khách quốc tế

10. Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ: 11,1 triệu lượt khách quốc tế

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất