• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 thành phố đắt đỏ nhất thế giới 2015

Singapore (Singapore) vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 1,76 USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 3,54 USD

Singapore (Singapore) vẫn là thành phố đắt đỏ nhất thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 1,76 USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 3,54 USD

Paris (Pháp) là thành phố đắt đỏ thứ nhì thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 2,4  USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 8,83 USD

Paris (Pháp) là thành phố đắt đỏ thứ nhì thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 2,4 USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 8,83 USD

Oslo (Na Uy) là thành phố đắt đỏ thứ ba thế giới, không thay đổi so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 2,28 USD, giá 1kg bánh mỳ ở mức 6,02 USD

Oslo (Na Uy) là thành phố đắt đỏ thứ ba thế giới, không thay đổi so với năm 2014. Giá 1 lít xăng 2,28 USD, giá 1kg bánh mỳ ở mức 6,02 USD

Zurich (Thuy Sỹ) thành phố đắt đỏ thứ tư thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 kg bánh mỳ 5,96 USD, giá 1 lít xăng 2,07 USD

Zurich (Thuy Sỹ) thành phố đắt đỏ thứ tư thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1 kg bánh mỳ 5,96 USD, giá 1 lít xăng 2,07 USD

Sydney (Australia) là thành phố đắt đỏ thứ năm thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1kg bánh mỳ là 4,96 USD, giá 1 lít xăng 1,43 USD

Sydney (Australia) là thành phố đắt đỏ thứ năm thế giới, không thay đổi vị trí so với năm 2014. Giá 1kg bánh mỳ là 4,96 USD, giá 1 lít xăng 1,43 USD

Melbourne(Australia) là thành phố đắt đỏ thứ 6 thế giới. So với năm ngoái, thành phố này không thay đổi vị trí. Giá 1 lít xăng 1,42 USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 4,22 USD

Melbourne(Australia) là thành phố đắt đỏ thứ 6 thế giới. So với năm ngoái, thành phố này không thay đổi vị trí. Giá 1 lít xăng 1,42 USD, giá 1 kg bánh mỳ ở mức 4,22 USD

Geneva (Thụy Sĩ) là thành phố đắt nhất đỏ thế giới. So với năm ngoái, thành phố này tụt 1 bậc. Giá 1kg bánh mỳ 7,08 USD, giá 1 lít xăng 2,08 USD

Geneva (Thụy Sĩ) là thành phố đắt nhất đỏ thế giới. So với năm ngoái, thành phố này tụt 1 bậc. Giá 1kg bánh mỳ 7,08 USD, giá 1 lít xăng 2,08 USD

Copenhagen (Đan Mạch) là thành phố đắt đỏ thứ 8 thế giới. So với năm ngoái, Copenhagen đã nhảy 2 bậc. Giá 1 kg bánh mỳ 4,18 USD, giá 1 lít xăng 2,07 USD

Copenhagen (Đan Mạch) là thành phố đắt đỏ thứ 8 thế giới. So với năm ngoái, Copenhagen đã nhảy 2 bậc. Giá 1 kg bánh mỳ 4,18 USD, giá 1 lít xăng 2,07 USD

Hong Kong (Trung Quốc) là thành phố đắt đỏ thứ 9 thế giới. So với năm ngoái, Hong Kong đã nhảy 4 bậc. Giá 1 kg bánh mỳ là 4,31 USD, giá 1 lít xăng 2,04 USD

Hong Kong (Trung Quốc) là thành phố đắt đỏ thứ 9 thế giới. So với năm ngoái, Hong Kong đã nhảy 4 bậc. Giá 1 kg bánh mỳ là 4,31 USD, giá 1 lít xăng 2,04 USD

Seoul (Hàn Quốc) là thành phố đắt đỏ thứ 10 thế giới. So với năm ngoái, Seoul tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng. Giá 1 kg bánh mỳ 13,91 USD, còn giá 1 lít xăng 1,72 USD

Seoul (Hàn Quốc) là thành phố đắt đỏ thứ 10 thế giới. So với năm ngoái, Seoul tăng 6 bậc trong bảng xếp hạng. Giá 1 kg bánh mỳ 13,91 USD, còn giá 1 lít xăng 1,72 USD

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất