• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 quốc gia doanh nghiệp kinh doanh 'sướng' nhất

1.Singapore: Điểm năng động ở mức 72,1. Đây là nơi có môi trường tài chính tốt nhất thế giới. Các quy định rõ ràng, thuế đánh vào lợi tức doanh nghiệp thấp

1.Singapore: Điểm năng động ở mức 72,1. Đây là nơi có môi trường tài chính tốt nhất thế giới. Các quy định rõ ràng, thuế đánh vào lợi tức doanh nghiệp thấp

2.Phần Lan: Điểm năng động ở mức 70,5. Phần Lan có môi trường hoạt động kinh doanh tốt cho doanh nghiệp.

2.Phần Lan: Điểm năng động ở mức 70,5. Phần Lan có môi trường hoạt động kinh doanh tốt cho doanh nghiệp.

3.Thụy Điển: Điểm năng động ở mức 69,6. Thụy Điển có thế mạnh cả môi trường kinh doanh và khoa học công nghệ.

3.Thụy Điển: Điểm năng động ở mức 69,6. Thụy Điển có thế mạnh cả môi trường kinh doanh và khoa học công nghệ.

4.Israel: Điểm năng động ở mức 69,3. Israel năng động về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

4.Israel: Điểm năng động ở mức 69,3. Israel năng động về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

5. Áo: Điểm năng động ở mức 66,1. Đây là nước có thế mạnh ở môi trường tài chính.

5. Áo: Điểm năng động ở mức 66,1. Đây là nước có thế mạnh ở môi trường tài chính.

6. Australia: Điểm năng động ở mức 65,6. Đây là đất nước có thế mạnh ở môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực

6. Australia: Điểm năng động ở mức 65,6. Đây là đất nước có thế mạnh ở môi trường kinh doanh, nguồn nhân lực

7. Thụy Sĩ: Điểm năng động ở mức 64,1. Khoa học – công nghệ là thế mạnh của nước này. Điều kiện cơ sở hạ tầng chất lượng tốt, sự có mặt cua các công ty kỹ thuật hàng đầu thế giới khiến cho Thụy Sĩ trở nên hấp dẫn.

7. Thụy Sĩ: Điểm năng động ở mức 64,1. Khoa học – công nghệ là thế mạnh của nước này. Điều kiện cơ sở hạ tầng chất lượng tốt, sự có mặt cua các công ty kỹ thuật hàng đầu thế giới khiến cho Thụy Sĩ trở nên hấp dẫn.

8. Hàn Quốc: Điểm năng động ở mức 64,9. Thế mạnh của nước này cũng là khoa học công nghệ. Với nhiều tập đoàn lớn giúp đi trước trong điều kiện đổi mới công nghệ.

8. Hàn Quốc: Điểm năng động ở mức 64,9. Thế mạnh của nước này cũng là khoa học công nghệ. Với nhiều tập đoàn lớn giúp đi trước trong điều kiện đổi mới công nghệ.

9. Đức: Điểm năng động ở mức 64,8, thế mạnh của nước này là khoa học và công nghệ. Đức cũng là trung tâm sản xuất, kỹ thuật và chuyên môn hóa tổ chức

9. Đức: Điểm năng động ở mức 64,8, thế mạnh của nước này là khoa học và công nghệ. Đức cũng là trung tâm sản xuất, kỹ thuật và chuyên môn hóa tổ chức

10.Mỹ: Điểm năng động ở mức 64,1, đây là nước có thế mạnh với môi trường tài chính tốt

10.Mỹ: Điểm năng động ở mức 64,1, đây là nước có thế mạnh với môi trường tài chính tốt

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất