• TRANG CHỦ
  • Sức khỏe

10 nước có chiều cao trung bình 'khủng' nhất thế giới

Đức: Chiều cao trung bình của người Đức là 173cm, trong đó nam giới Đức sở hữu chiều cao trung bình là 181cm, còn phụ nữ Đức có chiều cao trung bình 165cm.

Đức: Chiều cao trung bình của người Đức là 173cm, trong đó nam giới Đức sở hữu chiều cao trung bình là 181cm, còn phụ nữ Đức có chiều cao trung bình 165cm.

Bỉ: Chiều cao trung bình của người Bỉ là 173.35cm, trong đó nam giới Bỉ sở hữu chiều cao trung bình là: 178.6cm, còn phụ nữ Bỉ có chiều cao trung bình 168.1cm.

Bỉ: Chiều cao trung bình của người Bỉ là 173.35cm, trong đó nam giới Bỉ sở hữu chiều cao trung bình là: 178.6cm, còn phụ nữ Bỉ có chiều cao trung bình 168.1cm.

Áo: Chiều cao trung bình của người Áo là 173.4cm, trong đó nam giới Áo sở hữu chiều cao trung bình là: 179.2cm, còn phụ nữ Áo có chiều cao trung bình 167.6cm.

Áo: Chiều cao trung bình của người Áo là 173.4cm, trong đó nam giới Áo sở hữu chiều cao trung bình là: 179.2cm, còn phụ nữ Áo có chiều cao trung bình 167.6cm.

Croatia: Chiều cao trung bình của người Croatia là 173.41cm, trong đó nam giới Croatia sở hữu chiều cao trung bình là: 180.5cm, còn phụ nữ Croatia có chiều cao trung bình 166.3cm.

Croatia: Chiều cao trung bình của người Croatia là 173.41cm, trong đó nam giới Croatia sở hữu chiều cao trung bình là: 180.5cm, còn phụ nữ Croatia có chiều cao trung bình 166.3cm.

Iceland: Chiều cao trung bình của người Iceland là 173.7cm, trong đó nam giới Iceland sở hữu chiều cao trung bình là: 179.8cm, còn phụ nữ Iceland có chiều cao trung bình 167.6cm.

Iceland: Chiều cao trung bình của người Iceland là 173.7cm, trong đó nam giới Iceland sở hữu chiều cao trung bình là: 179.8cm, còn phụ nữ Iceland có chiều cao trung bình 167.6cm.

Cộng Hòa Séc: Chiều cao trung bình của người Iceland là 173.75cm, trong đó nam giới Cộng hòa Séc sở hữu chiều cao trung bình là: 180.3cm, còn phụ nữ Cộng hòa Séc có chiều cao trung bình 167.2cm.

Cộng Hòa Séc: Chiều cao trung bình của người Iceland là 173.75cm, trong đó nam giới Cộng hòa Séc sở hữu chiều cao trung bình là: 180.3cm, còn phụ nữ Cộng hòa Séc có chiều cao trung bình 167.2cm.

Slovenia: Chiều cao trung bình của người Slovenia là 173.85cm, trong đó nam giới Slovenia sở hữu chiều cao trung bình là: 180.3cm, còn phụ nữ Slovenia có chiều cao trung bình 167.4cm.

Slovenia: Chiều cao trung bình của người Slovenia là 173.85cm, trong đó nam giới Slovenia sở hữu chiều cao trung bình là: 180.3cm, còn phụ nữ Slovenia có chiều cao trung bình 167.4cm.

Na Uy: Chiều cao trung bình của người Na Uy là 174.7cm, trong đó nam giới Na Uy sở hữu chiều cao trung bình là: 182.4cm, còn phụ nữ Na Uy có chiều cao trung bình 167cm.

Na Uy: Chiều cao trung bình của người Na Uy là 174.7cm, trong đó nam giới Na Uy sở hữu chiều cao trung bình là: 182.4cm, còn phụ nữ Na Uy có chiều cao trung bình 167cm.

Đan Mạch: Chiều cao trung bình của người Đan Mạch là 175.65cm, trong đó nam giới Đan Mạch sở hữu chiều cao trung bình là: 182.6cm, còn phụ nữ Đan Mạch có chiều cao trung bình 168.7cm.

Đan Mạch: Chiều cao trung bình của người Đan Mạch là 175.65cm, trong đó nam giới Đan Mạch sở hữu chiều cao trung bình là: 182.6cm, còn phụ nữ Đan Mạch có chiều cao trung bình 168.7cm.

Hà Lan: Chiều cao trung bình của người Hà Lan là 176.85cm, trong đó nam giới Hà Lan sở hữu chiều cao trung bình là: 183.8cm, còn phụ nữ Hà Lan có chiều cao trung bình 169.9cm. (Hùng Phú)

Hà Lan: Chiều cao trung bình của người Hà Lan là 176.85cm, trong đó nam giới Hà Lan sở hữu chiều cao trung bình là: 183.8cm, còn phụ nữ Hà Lan có chiều cao trung bình 169.9cm. (Hùng Phú)

Tags:

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất