10 nữ sinh tài sắc nhất Học viện Báo chí

 10 nữ sinh xinh đẹp và tài năng nhất Học viện Báo chí Tuyên truyền 2014

 Đỗ Lan Hương - Khoa Quản lý xã hội

 Đoàn Thị Linh - Triết học


 


 

 Nguyễn Mai Anh - Báo chí đa phương tiện

 Nguyễn Mỹ Linh - Văn hóa học

 Nguyễn Thanh Tú - Khoa quản lý kinh tế

 Nguyễn Thị Phương Thu - Khoa chính trị

 Nguyễn Thị Hà -  Khoa Truyền hình

 Tống Hoàng Hà My - Xã hội học

 Trịnh Mỹ Linh - Báo in

 
Bình luận

TIN TỨC LIÊN QUAN