• TRANG CHỦ
  • Giáo dục

10 nữ sinh được bình chọn cao nhất cuộc thi Miss Hutech 2015

Trầm Bảo Ngân (1995) khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Trầm Bảo Ngân (1995) khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Quách Bé Thảo (1995) khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Quách Bé Thảo (1995) khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Nguyễn Hoàng Linh (1996) khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Nguyễn Hoàng Linh (1996) khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Liên Hồng Thảo (1994) khoa Kiến Trúc - Mỹ Thuật.

Liên Hồng Thảo (1994) khoa Kiến Trúc - Mỹ Thuật.

Nguyễn Thị Hồng Yến (1996) khoa Ngoại ngữ.

Nguyễn Thị Hồng Yến (1996) khoa Ngoại ngữ.

Bùi Ngọc Phương Như (1993), khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng.

Bùi Ngọc Phương Như (1993), khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng.

Bùi Thị Thanh Châu (1995), khoa Quản trị kinh doanh.

Bùi Thị Thanh Châu (1995), khoa Quản trị kinh doanh.

Nguyễn Thị Thùy Trang (1994) khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Nguyễn Thị Thùy Trang (1994) khoa Quản Trị Kinh Doanh.

Thái Xuân Mai khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Thái Xuân Mai khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn.

Nguyễn Ngọc Băng Châu (1996) khoa Ngoại ngữ.

Nguyễn Ngọc Băng Châu (1996) khoa Ngoại ngữ.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất