• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 ngành nghề 'làm không đủ ăn'

Người chuẩn bị chương trình vật lý trị liệu, 40.000 USD/ năm. Ngành này khá đặc thù tuy nhiên việc của người làm chỉ là 'chuẩn bị' liệu pháp nên thu nhập không cao

Người chuẩn bị chương trình vật lý trị liệu, 40.000 USD/ năm. Ngành này khá đặc thù tuy nhiên việc của người làm chỉ là 'chuẩn bị' liệu pháp nên thu nhập không cao

Nghệ thuật nghe nhìn, 40.000 USD/ năm. Đây là ngành biểu diễn nghệ thuật của những người chưa có bằng nghệ sĩ và người làm nghề này cần phải học thêm để lấy bằng.

Nghệ thuật nghe nhìn, 40.000 USD/ năm. Đây là ngành biểu diễn nghệ thuật của những người chưa có bằng nghệ sĩ và người làm nghề này cần phải học thêm để lấy bằng.

Bác sĩ trị liệu cho người khuyết tật, 40,000 USD. Mặc dù phải làm việc nhiều và tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân từ mọi tầng lớp xã hội, tuy nhiên, nghề trị liệu cho người tàn tật không được đánh giá cao.

Bác sĩ trị liệu cho người khuyết tật, 40,000 USD. Mặc dù phải làm việc nhiều và tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân từ mọi tầng lớp xã hội, tuy nhiên, nghề trị liệu cho người tàn tật không được đánh giá cao.

Trang trí cho các Studio, 40,000 USD. Một nghề đòi hỏi nhiều sự sáng tạo nhưng lại không được nhiều người để ý.

Trang trí cho các Studio, 40,000 USD. Một nghề đòi hỏi nhiều sự sáng tạo nhưng lại không được nhiều người để ý.

Nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hát, 40,000 USD. Nghệ thuật sân khấu không còn là sự giải trí không thể thay thế như thời gian trước nên rõ ràng mức lương dành cho người nghệ sĩ không cao như trước.

Nghệ sĩ biểu diễn trong nhà hát, 40,000 USD. Nghệ thuật sân khấu không còn là sự giải trí không thể thay thế như thời gian trước nên rõ ràng mức lương dành cho người nghệ sĩ không cao như trước.

Nhà hoạt động xã hội, 39.000 USD. Mục đích cao cả, công việc nhiều tuy nhiên lại không thể mang lại thu nhập cao.

Nhà hoạt động xã hội, 39.000 USD. Mục đích cao cả, công việc nhiều tuy nhiên lại không thể mang lại thu nhập cao.

Dịch vụ nhân văn và dịch vụ cộng đồng. Những người làm nghề này phải đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên, kinh phí hoạt động thường là do từ thiện và các quỹ phi lợi nhuận nên thu nhập từ nghề này không cao.

Dịch vụ nhân văn và dịch vụ cộng đồng. Những người làm nghề này phải đi đến rất nhiều nơi trên thế giới, tuy nhiên, kinh phí hoạt động thường là do từ thiện và các quỹ phi lợi nhuận nên thu nhập từ nghề này không cao.

Người truyền giáo, 38.000 USD. Những gì thuộc về tôn giáo luôn luôn xuất phát từ tinh thần của người làm nghề, họ sẽ dành cả đời để đi truyền giáo nhưng không nhận được nhiều tiền.

Người truyền giáo, 38.000 USD. Những gì thuộc về tôn giáo luôn luôn xuất phát từ tinh thần của người làm nghề, họ sẽ dành cả đời để đi truyền giáo nhưng không nhận được nhiều tiền.

Cô giáo mầm non, 36.000 USD. Ngày nay, vị thế của những cô giáo mầm non đã được nâng cao dần, tuy nhiên mức lương của họ vẫn đang ở mức thấp.

Cô giáo mầm non, 36.000 USD. Ngày nay, vị thế của những cô giáo mầm non đã được nâng cao dần, tuy nhiên mức lương của họ vẫn đang ở mức thấp.

Điều trị tâm lý học, 29.000 USD. Nhiều người không coi trọng việc điều trị tâm lý học. Chỉ ở các nước phát triển, người ta mới thực sự thấy được sự cần thiết của nghề này.

Điều trị tâm lý học, 29.000 USD. Nhiều người không coi trọng việc điều trị tâm lý học. Chỉ ở các nước phát triển, người ta mới thực sự thấy được sự cần thiết của nghề này.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất