10 năm vi phạm giao thông, cô gái kể câu chuyện khiến tòa miễn phạt

(VTC News) - Một phụ nữ Mỹ vừa phải hầu tòa vì nhiều lần đỗ xe sai quy định và trốn tránh nộp phát suốt 10 năm, nhưng cô đã được trắng án sau khi kể câu chuyện về số phận bi đát của mình trước tòa.

VTC News TV

Truyền hình chính trị xã hội

Truyền hình bản tin 113

Truyền hình Văn hóa giải trí

Truyền hình quốc tế

Truyền hình kinh tế