• TRANG CHỦ
  • Thế giới

10 địa danh du lịch tuyệt đẹp phải đến khi thăm Nga

Nhà thờ Savior ở thành phố St. Petersburg

Nhà thờ Savior ở thành phố St. Petersburg

Quảng trường Đỏ của Thủ đô Matxcơva

Quảng trường Đỏ của Thủ đô Matxcơva

Cung điện mùa hè Peterhof ở St. Petersburg

Cung điện mùa hè Peterhof ở St. Petersburg

Nhà thờ Saint Isaac, St. Petersburg

Nhà thờ Saint Isaac, St. Petersburg

Nhà thờ Saint Basil, Matxcơva

Nhà thờ Saint Basil, Matxcơva

Cung điện Catherine, St. Petersburg

Cung điện Catherine, St. Petersburg

Điện Kremli Kazan ở Kazan, Tatarstan

Điện Kremli Kazan ở Kazan, Tatarstan

Quảng trường Cung điện, St. Petersburg

Quảng trường Cung điện, St. Petersburg

Nhà thờ Hải quân Saint Nicholas, Kronstadt

Nhà thờ Hải quân Saint Nicholas, Kronstadt

Cầu Russky, Vladivostok

Cầu Russky, Vladivostok

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất