• TRANG CHỦ
 • Kinh tế

10 công việc tốt nhất trong ngành công nghệ

Môi giới công nghệ Điểm theo GlassDoor: 4,2 Lương cơ bản: 91.318 USD Là những người chịu trách nhiệm kết nối đầu ra của sản phẩm công nghệ với nhu cầu của khách hàng

Môi giới công nghệ Điểm theo GlassDoor: 4,2 Lương cơ bản: 91.318 USD Là những người chịu trách nhiệm kết nối đầu ra của sản phẩm công nghệ với nhu cầu của khách hàng

Phát triển ứng dụng di động Điểm theo GlassDoor:4,2 Lương cơ bản:79.810 USD Công việc chính của họ là viết những ứng dụng dành cho các thiết bị di động

Phát triển ứng dụng di động Điểm theo GlassDoor:4,2 Lương cơ bản:79.810 USD Công việc chính của họ là viết những ứng dụng dành cho các thiết bị di động

Người quản lý công nghệ, kỹ thuật máy tính Điểm theo GlassDoor:4,3 Lương cơ bản:103.710 USD  Là những người chịu trách nhiệm về các dự án công nghệ hoặc kỹ thuật máy tính trong các công ty

Người quản lý công nghệ, kỹ thuật máy tính Điểm theo GlassDoor:4,3 Lương cơ bản:103.710 USD Là những người chịu trách nhiệm về các dự án công nghệ hoặc kỹ thuật máy tính trong các công ty

Người quản lý hệ thống mạng Điểm theo GlassDoor:4,3 Lương cơ bản:87.518 USD thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng của các công ty kinh doanh là nhiệm vụ chính của người quản lý hệ thống mạng

Người quản lý hệ thống mạng Điểm theo GlassDoor:4,3 Lương cơ bản:87.518 USD thiết kế, xây dựng và bảo trì hệ thống mạng của các công ty kinh doanh là nhiệm vụ chính của người quản lý hệ thống mạng

Kỹ sư bảo trì Điểm theo GlassDoor: 4,3 Lương cơ bản: 77.499 USD Là bộ phận kiểm tra xem hệ thống công nghệ của công ty họ làm việc có hoạt động đúng theo những gì đã được lập trình hay ko

Kỹ sư bảo trì Điểm theo GlassDoor: 4,3 Lương cơ bản: 77.499 USD Là bộ phận kiểm tra xem hệ thống công nghệ của công ty họ làm việc có hoạt động đúng theo những gì đã được lập trình hay ko

Người xây dựng dự án công nghệ Điểm theo GlassDoor: 4,4 Lương cơ bản: 121.657 USD Xây dựng các dự án ngắn hạn và dài hạn cho công ty nhằm phục vụ các mục tiêu mà công ty đề ra.

Người xây dựng dự án công nghệ Điểm theo GlassDoor: 4,4 Lương cơ bản: 121.657 USD Xây dựng các dự án ngắn hạn và dài hạn cho công ty nhằm phục vụ các mục tiêu mà công ty đề ra.

Nhà phân tích thông tin Điểm theo GlassDoor: 4,4 Lương cơ bản:104.476 USD Nhà phân tích thông tin có nhiệm vụ chính là theo dõi những số liệu thống kê của các công ty để từ đó 'vẽ' ra bức tranh tổng thể về hiệu quả làm ăn củ công ty đó

Nhà phân tích thông tin Điểm theo GlassDoor: 4,4 Lương cơ bản:104.476 USD Nhà phân tích thông tin có nhiệm vụ chính là theo dõi những số liệu thống kê của các công ty để từ đó 'vẽ' ra bức tranh tổng thể về hiệu quả làm ăn củ công ty đó

Người phát triển sản phẩm Điểm theo GlassDoor:4,5 Lương cơ bản:113.363 USD Công việc của họ là giúp công ty tạo ra những sản phẩm mới và chỉ ra thị trường cũng như phương thức tiêu thụ sản phẩm đó

Người phát triển sản phẩm Điểm theo GlassDoor:4,5 Lương cơ bản:113.363 USD Công việc của họ là giúp công ty tạo ra những sản phẩm mới và chỉ ra thị trường cũng như phương thức tiêu thụ sản phẩm đó

Quản trị cơ sơ dữ liệu Điểm theo GlassDoor: 4,5 Lương cơ bản: 97.835 USD Là những người quản lý các cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của các công ty

Quản trị cơ sơ dữ liệu Điểm theo GlassDoor: 4,5 Lương cơ bản: 97.835 USD Là những người quản lý các cơ sở dữ liệu quan trọng nhất của các công ty

Kỹ sư phần mềm Điểm theo GlassDoor: 4,6 Lương cơ bản: 98.074 USD Là những người viết ra các phần mềm có tính ứng dụng trong kinh doanh

Kỹ sư phần mềm Điểm theo GlassDoor: 4,6 Lương cơ bản: 98.074 USD Là những người viết ra các phần mềm có tính ứng dụng trong kinh doanh

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất