• TRANG CHỦ
 • Kinh tế

10 công việc dành cho những người muốn thay đổi thế giới

10. Hộ sinh - Mức lương: 87.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 93 % Yêu cầu nghề nghiệp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

10. Hộ sinh - Mức lương: 87.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 93 % Yêu cầu nghề nghiệp: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

9. Giám đốc quản lý chương trình dịch vụ nhân sinh - Mức lương: 53.600 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu nghề nghiệp: Cử nhân đại học

9. Giám đốc quản lý chương trình dịch vụ nhân sinh - Mức lương: 53.600 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu nghề nghiệp: Cử nhân đại học

8. Chuyên gia phân tích hành vi - Mức lương: 56.400 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: trình độ thạc sĩ và đôi khi là trình độ tiến sĩ.

8. Chuyên gia phân tích hành vi - Mức lương: 56.400 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: trình độ thạc sĩ và đôi khi là trình độ tiến sĩ.

7. Chuyên gia nắn chỉnh xương - Mức lương: 59.500 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: trình độ tiến sĩ hoặc có trình độ về chuyên môn

7. Chuyên gia nắn chỉnh xương - Mức lương: 59.500 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: trình độ tiến sĩ hoặc có trình độ về chuyên môn

6. Đội trưởng đội cứu hỏa - Mức lương: 60.200 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: Trình độ trung học phổ thông, phải hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu

6. Đội trưởng đội cứu hỏa - Mức lương: 60.200 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 94% Yêu cầu: Trình độ trung học phổ thông, phải hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu

5. Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận - Mức lương: 61.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 95% Yêu cầu: Trình độ cử nhân

5. Giám đốc điều hành tổ chức phi lợi nhuận - Mức lương: 61.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 95% Yêu cầu: Trình độ cử nhân

Mục sư cấp cao - Mức lương: 56.400 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 98% Yêu cầu: Thông thường đòi hỏi trình độ Thạc sĩ

Mục sư cấp cao - Mức lương: 56.400 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 98% Yêu cầu: Thông thường đòi hỏi trình độ Thạc sĩ

3. Hiệu trưởng trường tiểu học - Mức lương: 80.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 98% Yêu cầu: Ít nhất trình độ thạc sỹ

3. Hiệu trưởng trường tiểu học - Mức lương: 80.000 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 98% Yêu cầu: Ít nhất trình độ thạc sỹ

2. Cảnh sát trưởng - Mức lương: 63.100 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 100% Yêu cầu: tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, một số cơ quan yêu cầu bằng cử nhân

2. Cảnh sát trưởng - Mức lương: 63.100 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 100% Yêu cầu: tốt nghiệp trung học hoặc tương đương, một số cơ quan yêu cầu bằng cử nhân

1. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình - Mức lương: 337.800 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 100% Yêu cầu: Trình độ Tiến sĩ

1. Bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình - Mức lương: 337.800 USD Tỉ lệ người cho rằng công việc thực sự có ý nghĩa: 100% Yêu cầu: Trình độ Tiến sĩ

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất