10 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu

Kinh tếChủ Nhật, 20/07/2014 09:18:00 +07:00

Top 10 danh sách thường niên 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới (Global 500) về doanh thu do tạp chí Fortune công bố mới đây.

1. Wal-Mart  Xếp hạng năm 2013: 2; Doanh thu 476,3 tỷ USD. Lợi nhuận: 16 tỷ USD. Lĩnh vực: Bán lẻ. Quốc gia: Mỹ

1. Wal-Mart Xếp hạng năm 2013: 2; Doanh thu 476,3 tỷ USD. Lợi nhuận: 16 tỷ USD. Lĩnh vực: Bán lẻ. Quốc gia: Mỹ

2. Shell  Xếp hạng năm 2013: 1; Doanh thu 459,6 tỷ USD. Lợi nhuận: 16,4 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Hà Lan

2. Shell Xếp hạng năm 2013: 1; Doanh thu 459,6 tỷ USD. Lợi nhuận: 16,4 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Hà Lan

3. Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec). Xếp hạng năm 2013: 4; Doanh thu: 457,2 tỷ USD. Lợi nhuận: 8,9 tỷ USD. Lĩnh vực: Xăng dầu. Quốc gia: Trung Quốc

3. Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec). Xếp hạng năm 2013: 4; Doanh thu: 457,2 tỷ USD. Lợi nhuận: 8,9 tỷ USD. Lĩnh vực: Xăng dầu. Quốc gia: Trung Quốc

4. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Xếp hạng năm 2013: 5; Doanh thu: 432 tỷ USD. Lợi nhuận: 18,5 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Trung Quốc

4. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Xếp hạng năm 2013: 5; Doanh thu: 432 tỷ USD. Lợi nhuận: 18,5 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Trung Quốc

5. Exxon Mobil. Xếp hạng năm 2013: 3; Doanh thu: 407,7 tỷ USD. Lợi nhuận: 32,6 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Mỹ

5. Exxon Mobil. Xếp hạng năm 2013: 3; Doanh thu: 407,7 tỷ USD. Lợi nhuận: 32,6 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Mỹ

6. BP. Xếp hạng năm 2013: 6; Doanh thu: 396,2 tỷ USD. Lợi nhuận: 23,5 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Anh

6. BP. Xếp hạng năm 2013: 6; Doanh thu: 396,2 tỷ USD. Lợi nhuận: 23,5 tỷ USD. Lĩnh vực: Dầu khí. Quốc gia: Anh

7. Tập đoàn Điện lưới Quốc gia Trung Quốc (State Grid). Xếp hạng năm 2013: 7. Doanh thu: 333,4 tỷ USD. Lợi nhuận: 8 tỷ USD. Lĩnh vực: Điện lực. Quốc gia: Trung Quốc

7. Tập đoàn Điện lưới Quốc gia Trung Quốc (State Grid). Xếp hạng năm 2013: 7. Doanh thu: 333,4 tỷ USD. Lợi nhuận: 8 tỷ USD. Lĩnh vực: Điện lực. Quốc gia: Trung Quốc

8. Volkswagen. Xếp hạng năm 2013: 9; Doanh thu: 261,5 tỷ USD. Lợi nhuận: 12,1 tỷ USD. Lĩnh vực: Ôtô. Quốc gia: Đức

8. Volkswagen. Xếp hạng năm 2013: 9; Doanh thu: 261,5 tỷ USD. Lợi nhuận: 12,1 tỷ USD. Lĩnh vực: Ôtô. Quốc gia: Đức

9. Toyota. Xếp hạng năm 2013: 8; Doanh thu: 256,5 tỷ USD. Lợi nhuận: 18,2 tỷ USD. Lĩnh vực: Ôtô. Quốc gia: Nhật Bản

9. Toyota. Xếp hạng năm 2013: 8; Doanh thu: 256,5 tỷ USD. Lợi nhuận: 18,2 tỷ USD. Lĩnh vực: Ôtô. Quốc gia: Nhật Bản

10. Glencore. Xếp hạng năm 2013: 12; Doanh thu: 232,7 tỷ USD. Lợi nhuận: -7,4 tỷ USD. Lĩnh vực: Giao dịch hàng hóa cơ bản và khai mỏ. Quốc gia: Thụy Sỹ

10. Glencore. Xếp hạng năm 2013: 12; Doanh thu: 232,7 tỷ USD. Lợi nhuận: -7,4 tỷ USD. Lĩnh vực: Giao dịch hàng hóa cơ bản và khai mỏ. Quốc gia: Thụy Sỹ

Bình luận
vtc.vn