• TRANG CHỦ
  • Kinh tế

10 công ty được lòng nhân viên nhất thế giới

McKinsey & Company: Tư vấn quản lý, mô phỏng tài chính, xâm nhập thị trường. Trụ sở: New York City, Mỹ

McKinsey & Company: Tư vấn quản lý, mô phỏng tài chính, xâm nhập thị trường. Trụ sở: New York City, Mỹ

Shell:Số nhân viên: 73.000. Các kỹ năng đang cần nhất: Dầu khí, thượng nguồn. Trụ sở: The Hague, Hà Lan

Shell:Số nhân viên: 73.000. Các kỹ năng đang cần nhất: Dầu khí, thượng nguồn. Trụ sở: The Hague, Hà Lan

PepsiCo chuyên về Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), hàng tiêu dùng, tiếp thị đến người tiêu dùng

PepsiCo chuyên về Hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), hàng tiêu dùng, tiếp thị đến người tiêu dùng

Amazon với số nhân viên là 47.000 người, chuyên về hệ thống phân tán, mở rộng phạm vi, thuật toán. Trụ sở: Seattle, Mỹ

Amazon với số nhân viên là 47.000 người, chuyên về hệ thống phân tán, mở rộng phạm vi, thuật toán. Trụ sở: Seattle, Mỹ

Facebook nổi tiếng với ngôn ngữ lập trình Python, thuật toán, hệ thống phân tán

Facebook nổi tiếng với ngôn ngữ lập trình Python, thuật toán, hệ thống phân tán

Microsoft

Microsoft

Procter & Gamblec chuyên về Hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh, tiếp thị đến người tiêu dùng

Procter & Gamblec chuyên về Hàng tiêu dùng, hàng tiêu dùng nhanh, tiếp thị đến người tiêu dùng

Unilever

Unilever

Apple

Apple

Google

Google

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất