• TRANG CHỦ
  • Thể thao

10 cô nàng xinh đẹp nhất đội bóng Công Vinh

Mã số 01. Họ tên: Thí sinh Võ Thị Nga. Quê quán : Thanh Chương, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 01. Họ tên: Thí sinh Võ Thị Nga. Quê quán : Thanh Chương, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 02. Họ tên: Đinh Thị Phương. Sinh ngày: 17/07/1990. Quê Quán: Hưng Nguyên, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Miền Nam.

Mã số 02. Họ tên: Đinh Thị Phương. Sinh ngày: 17/07/1990. Quê Quán: Hưng Nguyên, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Miền Nam.

Mã số 03: Họ tên: Nguyễn Thị Bích Nguyệt  Ngày sinh: 20/04/1992. Quê quán: Thành phố Vinh, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Nghệ An.

Mã số 03: Họ tên: Nguyễn Thị Bích Nguyệt Ngày sinh: 20/04/1992. Quê quán: Thành phố Vinh, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Nghệ An.

Mã số 04. Họ Tên: Trần Thị Hồng. Ngày Sinh:10.10.1994. Quê Quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Nghệ An.

Mã số 04. Họ Tên: Trần Thị Hồng. Ngày Sinh:10.10.1994. Quê Quán: Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Nghệ An.

Mã số 05. Họ tên: Đinh thị Giang. Ngày sinh: 16/09/1995. Quê Quán: Quỳnh Lưu- Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 05. Họ tên: Đinh thị Giang. Ngày sinh: 16/09/1995. Quê Quán: Quỳnh Lưu- Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 06. Họ Tên: Nguyễn Thị Thúy. Ngày Sinh: 20/07/1990. Quê Quán: Nam Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Đà Nẵng.

Mã số 06. Họ Tên: Nguyễn Thị Thúy. Ngày Sinh: 20/07/1990. Quê Quán: Nam Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Đà Nẵng.

Mã số 07. Họ tên: Nguyễn Thị Dung. Ngày sinh: 5/10/1994. Quê quán:Nghĩa Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Đà Nẵng.

Mã số 07. Họ tên: Nguyễn Thị Dung. Ngày sinh: 5/10/1994. Quê quán:Nghĩa Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Đà Nẵng.

Mã số 08. Họ Tên: Nguyễn Thị An. Ngày sinh: 2/5/1993. Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Hà Nội.

Mã số 08. Họ Tên: Nguyễn Thị An. Ngày sinh: 2/5/1993. Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực Hà Nội.

Mã số 09. Họ Tên: Võ Thị Hồng Tươi. Ngày Sinh 26/11/1991. Quê Quán: Diễn Châu, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 09. Họ Tên: Võ Thị Hồng Tươi. Ngày Sinh 26/11/1991. Quê Quán: Diễn Châu, Nghệ An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 10. Họ Tên: Nguyễn Thị Diễm Hương. Sinh ngày: 24/8/1990. Quê quán: Thủ Thừa, Long An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Mã số 10. Họ Tên: Nguyễn Thị Diễm Hương. Sinh ngày: 24/8/1990. Quê quán: Thủ Thừa, Long An. Thí sinh đại diện khu vực miền Nam.

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất