• TRANG CHỦ
  • Thế giới

10 bức ảnh đẹp nhất của tàu du hành liên hành tinh

Hình ảnh đầy màu sắc về các vòng xung quanh Sao Thổ được Voyager 2 gửi về Trái đất vào tháng 8/1981

Hình ảnh đầy màu sắc về các vòng xung quanh Sao Thổ được Voyager 2 gửi về Trái đất vào tháng 8/1981

Hình ảnh về núi lửa đang phun trào trên bề mặt Sao Mộc

Hình ảnh về núi lửa đang phun trào trên bề mặt Sao Mộc

Những vòng xung quanh Sao Thổ trong tấm ảnh Voyager 2 gửi về tháng 1/1981

Những vòng xung quanh Sao Thổ trong tấm ảnh Voyager 2 gửi về tháng 1/1981

Hình ảnh về 'Điểm đỏ khổng lồ' trên Sao Mộc được tàu gửi về năm 1979

Hình ảnh về 'Điểm đỏ khổng lồ' trên Sao Mộc được tàu gửi về năm 1979

Hình ảnh chi tiết về bề mặt của Mặt trăng Europa của Sao Mộc

Hình ảnh chi tiết về bề mặt của Mặt trăng Europa của Sao Mộc

Màu sắc trung thực về sao Thổ được tàu du hành liên hành tinh không người lái gửi về Trái đất

Màu sắc trung thực về sao Thổ được tàu du hành liên hành tinh không người lái gửi về Trái đất

Một khu vực băng giá trên bề mặt Sao Mộc

Một khu vực băng giá trên bề mặt Sao Mộc

Triton, mặt trăng lớn nhất của Sao Hải Vương được tàu du hành chụp lại

Triton, mặt trăng lớn nhất của Sao Hải Vương được tàu du hành chụp lại

Hình ảnh chân thực về Sao Hải Vương

Hình ảnh chân thực về Sao Hải Vương

Hình ảnh về những vân sóng trên bề mặt Sao Mộc

Hình ảnh về những vân sóng trên bề mặt Sao Mộc

Bộ ảnh đang nóng

Hình ảnh mới nhất