Yêu cầu người tàn tật đứng lên chất vấn, thị trưởng London bẽ bàng

Bình luận

TIN TỨC NÊN ĐỌC