Yêu cầu chặt bỏ ngay cây, hoa chứa chất độc trong trường học

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa đề nghị các trường học rà soát, chặt bỏ và không trồng các loại cây, hoa chứa hợp chất gây độc trong khuôn viên trường.

Bình luận