Yahoo bí mật gửi thông tin hàng triệu người dùng cho tình báo Mỹ

Yahoo đã bí mật xây dựng một chương trình phần mềm để càn quét tất cả thông tin từ hàng triệu người dùng trên thế giới thông qua các email đến của khách hàng nhằm cung cấp cho tình báo Mỹ.

Bình luận