Xuống ao bắt nòng nọc, 3 học sinh chết đuối thương tâm

Mới đây tại tỉnh Bình Phước, 5 học sinh rủ nhau xuống rẫy điều chơi rồi cùng nhau xuống ao bắt nòng nọc, không may 3 em rớt xuống vùng nước sâu nên đuối nước, chết thương tâm.

Bình luận